Generalforsamling Vejle 2023

Generalforsamling Vejle 2023

Indkaldelse til Generalforsamling den, 6. februar 2023,
I BYGNINGEN Ved Anlæget 14b 7100 Vejle
Kl. 18:15

(OBS!!!!!  Dørene åbnes kl.17:00 og 17:30 serveres der en buffet)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
5. fremlæggelse af årets påtænkte aktiviteter med tilhørende buget.
6. Valg til bestyrelsen.
På valg: Jesper Petersen, Maj-Britt Foged (Maj-Britt er indtrådt i stedet for Lydia
Skovrup) Da vi kun er 4 bestyrelsesmedlemmer skal der vælges 1 mere fra foreningen
for at give et ulige antal.
7. Valg af 2 suppleanter Bent Mortensen er på valg og der ønskes yderligere en.
8. Valg af kritisk revisor Gerda Hagemann
9. Eventuelt.


Af hensyn til arrangementet skal du/i tilmelde jer på mail: vejle@diabetes.dk

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være servering af mad og et foredrag med
Frank Erichsen ( Bonderøven fra DR1)
Se dette arrangement

På bestyrelsens vegne
Mogens Nygaard
 
 

Begivenhed

Sted

Vejle Region Syddanmark

Bygningen, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle

Arrangør

Lokalforeningen Vejle

Kontaktperson