MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Behandling af diabetes 1


Det primære mål i dit barns behandling er at holde dit barns blodsukker så tæt på normalen som muligt.

Det er vigtigt, at dit barn kommer til regelmæssige kontroller på sygehuset. Når I kommer til kontrol på sygehuset, får dit barn målt sit langtidsblodsukker (HbA1c), men I får også talt med behandlerne om de udfordringer, som I oplever derhjemme omkring diabetes.

De fleste børn går til kontrol hver tredje måned. Der kan dog være brug for hyppigere kontroller, når dit barns insulinbehov ændres.

Hvad sker der til en tre-måneders kontrol?

Når dit barn skal til kontrol, vil dit barns behandlere undersøge, hvordan dit barn trives med sin diabetes. Det er forskelligt, hvad proceduren er på de enkelte ambulatorier, men mange steder vil behandlerne tjekke dit barns vækst (højde og vægt) – om dit barn følger sin kurve.

Derudover bliver dit barns langtidsblodsukker målt (også kaldt HbA1c). Langtidsprøven bliver målt hver tredje måned og fortæller, hvordan dit barns gennemsnitsblodsukker har været over de sidste seks-otte uger.

Læs mere om langtidsblodsukkeret HbA1c

Dit barn vil også få tjekket sine indstikssteder. Dit barns behandler vil vejlede jer i injektionsteknikker, hvis du skulle have tvivl eller spørgsmål.

Ved kontrollen kan du, dit barn og personalet drøfte, hvordan hverdagen med diabetes er hjemme ved jer. Det er vigtigt, at I bruger personalet til at sætte ord på nogle af de udfordringer, I møder i hverdagen. Brug personalet og få vejledning og støtte til det, som I synes er svært. Tal på forhånd om, hvad I har brug for at tale om, skriv evt. spørgsmål ned/lav noter.

Hvad sker der til en årskontrol?

En gang om året vil dit barn få taget en blodprøve, og afhængigt af dit barns alder, vil der også blive målt blodtryk og undersøgt urin. Lægen vil også lytte på hjerte og lunger. Derudover skal dit barn have tjekket sine øjne hos en øjenlæge. 

Når dit barn får diabetes før puberteten, bør den årlige øjenundersøgelse igangsættes efter 5 års diabetesvarighed – dog senest når dit barn er 11 år. Hvis der er tegn på begyndende øjenforandringer, skal kontrollen intensiveres.

Formålet med den årlige undersøgelse er, at se om dit barn viser tegn på begyndende følgesygdomme. Hvis det er tilfældet, kan dit barns behandlere tage hånd om dem i opløbet og sætte ind med forebyggende behandling.

På disse sider kan du bl.a. læse mere om insulinbehandling, insulinpumpe og insulinbehandling med pen.

Insulinbehandling

Gode råd til lægebesøget

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes