MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Insulinpen

Insulin kan blive sprøjtet ind via en insulinpen.

Hvordan tager jeg insulin med pen?

Insulin skal sprøjtes ind i fedtvævet under huden. Det er vigtigt, at du ikke kommer til at sprøjte insulinen ind i musklen, som ligger under fedtlaget. Da insulinen derved optages hurtigere og mere koncentreret med det resultat, at dit barns blodsukker kan falde hurtigt til et meget lavt niveau. 

Det er også vigtigt, at du spreder injektionerne, dvs. stikker et nyt sted hver gang, og at du skifter nålen hver gang. Således undgår dit barn at få såkaldte insulin infiltrater, der føles som hårde områder eller knuder i fedtvævet.

Nogle har mere tendens end andre til at udvikle insulin infiltrater. Infiltrater ”gemmer” insulinen og kan have den virkning, at dit barns blodsukker svinger uforklarligt. Jeres diabetessygeplejerske vil vise jer, hvordan I skal gøre. 

Gode råd til insulininjektion

 • Vask hænderne, inden du starter injektionen.
 • Tjek, at det er den rigtige insulintype til det rigtige tidspunkt og i korrekt dosis. Insulinen bør have stuetemperatur.
 • Ved langsomtvirkende eller blandingsinsulin med langsomtvirkende insulin vendes pennen mindst ti gange frem og ti gange tilbage, indtil insulinet er ensartet mælkehvidt. Dette gælder dog ikke langsomtvirkende analog-insuliner (klare insulintyper).
 • Påsæt nålen og tjek, at pennen fungerer ved at sikre, at der kommer en dråbe insulin på nålespidsen (vejledningen for de enkelte pensystemer følger). Det gøres ved at lave ”luftskud”, dvs. der trykkes et par enheder ud, før der gives injektion. Diabetessygeplejersken viser jer, hvordan I skal gøre.
 • Som tommelfingerregel tages hurtigtvirkende insulin i maven og langsomtvirkende insulin i lårene. Mennesker har dog en forskellig fordeling af fedtvæv på kroppen, hvorfor det er vigtigt at drøfte med jeres diabetessygeplejerske, hvor det er mest hensigtsmæssigt for dit barn at injicere insulinen. Insulin optages lidt hurtigere fra mave end fra lår.
 • Undersøg, at injektionsstedet er uden sår, tegn på infektioner eller blå mærker. Vær sikker på, at det nye injektionssted er mindst 3 cm fra sidste injektionssted. Tjek for eventuelle knuder.
 • I skal aftale med jeres diabetessygeplejerske, hvilken nål der er bedst for dit barn. Som standardnåle anbefales de korte nåle på 6 mm, evt. nåle på 5 mm ved en meget tynd person.
 • Det anbefales, at du med tommel og pegefinger løfter en hudfold og injicerer insulinen direkte i den. Vent ti sekunder og træk nålen ud (tæl langsomt til 10). Hvis du oplever, at dit barn får blå mærker, kan du prøve at give et tryk på indstiksstedet med en finger i 30-60 sekunder.

  OBS! Løft ikke musklen med op i hudfolden. Hvis hudfolden er fri af musklen, kan du bevæge hudfolden frit.
 • Efter endt injektion tager du nålen af og placerer den i en brudsikker boks. 

Hvis du får en dosis insulin på mere end 40 enheder, og du føler ubehag ved det, kan du dele dosis i to injektioner, der tages lige efter hinanden. 

Lægemiddelkataloget viser en oversigt over, hvilke insulintyper der findes i Danmark. 

Se oversigten over insulintyper i Danmark

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes