BLIV MEDLEM

Insulinpumpe

En insulinpumpe kan dosere små og præcise doser insulin tilpasset den enkelte person, hvilket er en stor fordel for børn og unge.

Brugerne af insulinpumper oplever typisk et lavere langtidsblodsukker (HbA1c), færre tilfælde af svær hypoglykæmi (for lavt blodsukker) og en generelt bedre livskvalitet.

Hvordan virker en insulinpumpe?

Diabetes -pumpe

Tekst og grafik: Rie Jerichow

En insulinpumpe afgiver en konstant mængde insulin (basal) døgnet rundt. Pumpen kan indstilles, så den afgiver forskellig mængde basalinsulin på forskellige tidspunkter af døgnet. Pumpen indstilles individuelt til den enkelte persons aktuelle insulinbehov.

Du giver insulin til måltiderne og høje blodsukre ved at give såkaldt bolus. Bolus indstilles også individuelt. Nogle pumper doserer insulin gennem en tynd slange, som er forbundet med en lille metalnål eller et plastikkateter, som ligger i underhuden. Andre er ledningsfri og sidder fx på armen.

Se grafikken af, hvordan en insulinpumpe virker

Må jeg tage mit barns insulinpumpe af?

Ja. Dit barn kan godt tage pumpen af, når der er brug for det, men optimalt ikke mere end 1 1/2 time. Når pumpen tages af, tilføres kroppen ikke insulin, og kroppen kommer efter et stykke tid i insulinmangel.

Hvor ofte skal jeg skifte kateter?

Du bør skifte kateter (også kaldet infusionssæt eller indstik) ca. hver tredje dag. Skift placering for at undgå såkaldet 'insulininfiltrater', som føles som hårde områder eller knuder i fedtvævet. 

Kan mit barn få pumpe?

Mange børn og unge får i dag tilbudt en insulinpumpe. Tal med dit barns behandlere, hvis du er interesseret i at vide om en insulinpumpe er en løsning for dit barn.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes