MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Insulinpumpe

De fleste mennesker med type 1-diabetes bruger insulinpen, men specielt blandt børn med diabetes er der en stigning i brugen af insulinpumper. Pumpen kan dosere små og præcise doser insulin tilpasset den enkelte person, hvilket er en stor fordel for børn.

Der forskes og udvikles meget nyt inden for dette område, da brugerne af insulinpumper generelt er meget tilfredse. De oplever typisk et lavere langtidsblodsukker (HbA1c), færre tilfælde af svær hypoglykæmi (for lavt blodsukker) og en generel bedre livskvalitet.

Det kan dog være en udfordring hele tiden at skulle tælle og indtaste kulhydrater korrekt, måle blodsukkerværdier og justere insulintilførsel.

Men det er ganske få, som ønsker at gå tilbage til insulinpennen, når de først er startet med at bruge insulinpumpe.

Hvordan virker en insulinpumpe?

Diabetes -pumpe

Tekst og grafik: Rie Jerichow

Idéen med en insulinpumpe er, at den frigiver insulin nogenlunde på samme måde, som en normal og rask bugspytkirtel. Det betyder, at pumpen afgiver en konstant mængde insulin (basalraten) døgnet rundt. Alle pumper kan i dag indstilles, så de afgiver forskellig mængde basalinsulin dag og nat. Pumpen indstilles individuelt til den enkelte persons aktuelle insulinbehov.

Du tilføjer ekstra insulin til måltiderne og høje blodsukre ved at trykke på en knap på pumpen, dette kaldes bolusdosis. Også her indstilles pumpen individuelt ud fra den enkeltes behov. Insulinpumpen pumper insulin ud gennem en tynd slange, som er forbundet med en lille metalnål eller et plastikkateter, som ligger i underhuden. 

Læs og bliv lidt klogere på, hvad en insulinpumpe er og hvordan den virker

Mit barn er pumpebruger - hvor ofte skal jeg måle mit barns blodsukker?

Dit barn skal have målt blodsukker før hvert måltid og før sengetid som minimum. Derudover er målinger 1½-2 timer efter måltiderne samt blodsukker om natten nyttige til at vurdere insulinbehovet.

Desuden er det altid er en god ide at måle blodsukker i situationer, der afviger fra det, I plejer at lave. I starten kan det være en god ide at skrive måleresultaterne ned i en dagbog eller i pumpens computerprogram, så du bedre kan danne dig overblik over dit barns blodsukker.

Må jeg tage mit barns insulinpumpe af?

Insulinpumpen skal være på barnet hele tiden, da den hele tiden afgiver små mængder insulin. Pumpen afgiver hurtigtvirkende insulin, som er ude af kroppen i løbet få timer. Når pumpen tages af, tilføres kroppen ikke insulin, og kroppen kommer i insulinmangel.

Insulinpumpen kan bæres i et bælte om maven eller i lommen.

Dit barn må få pumpen af, når han/hun skal i bad og i svømmehal og badeland. Ved sport kan dit barn tage pumpen af, hvis den sidder ”i vejen” for aktiviteten eller, der er risiko for, at pumpen lider overlast.

Dit barn bør kun have pumpen af i 1-1½ time. Herefter bør blodsukkeret måles og pumpen tilkobles igen, evt. kun for at give en insulindosis.

Pumpen kan igen tages af, men husk at kroppen har brug for at få tilført små doser insulin med max 2 timers interval. Aftal med dit barns behandlere hvordan I konkret griber det an i de situationer, I kommer til at stå i. 

Hvor ofte skal katetret skiftes?

Hos mindre børn er katetret er oftest placeret på bagdelen. Bruger dit barn ble, er det vigtigt, at du placerer nålen, så den ikke bliver snavset af bleindholdet.

Et kateter bør skiftes hver tredje dag eller to gange om ugen, og der skal skiftes placering ved kateterskift for at undgå infiltrater. Husk at jo længere tid et kateter sidder på samme sted, jo større er risikoen for at udvikle insulinfiltrater og infektioner.

Du bør altid måle dit barns blodsukker 2-3 timer efter, at du har skiftet katetret, så du er sikker på, at katetret virker.

Når I planlægger skift af pumpekateter, er det ideelt at gøre det i løbet af dagen, og helst før dit barn spiser aftensmad. Herved sikrer I at skulle give insulin, så I får kontrolleret, at insulinen afgives og optages, som den skal.

Nogle gange er det nødvendigt at skifte kateter efter aftensmaden, f.eks. hvis kateteret er faldet ud. Her er det også vigtigt at kontrollere blodsukkeret, selvom det er i løbet af natten. Et nyt anlagt kateter kan placeres forkert uden, at det umiddelbart kan ses, hvorved insulinen ikke kommer ind i kroppen, som den skal. 

Hvem kan få pumpe?

Tal med dit barns behandlere, hvis du og dit barn er interesserede i at vide mere om en insulinpumpe, og om det måske er noget for dit barn.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes