BLIV MEDLEM

HbA1c - langtidsblodsukker

Når dit barn får målt sit langtidsblodsukker, viser tallene, hvordan blodsukkerniveauet har været i de seneste ca. 8-12 uger.

Du kan få resultatet af prøven udtrykt på to måder:

  • HbA1c: Angives i mmol/mol
  • Middelglukose: Angives i mmol/l

Middelglukose er et beregnet gennemsnitligt glukoseniveau i blodet. Det vil sige, at det er udregnet på basis af HbA1c-værdien. Tallet fortæller, hvad du i snit ville have målt dit barns blodsukker til, hvis du kontinuerligt havde målt med barnets eget måleapparat i den periode, som HbA1c dækker.

Hvor ofte er det relevant, at få målt dit barns HbA1c?

Generelt er det relevant at måle HbA1c hver tredje til sjette måned. I nogle situationer kan det være relevant, at du får det enten hyppigere eller sjældnere.

Mål for dit barns langtidsblodsukker

Sammen med barnets behandler, skal I sætte et individuelt mål for dit barns langtidsblodsukkerniveau, som bør være så normal som muligt uden, at risikoen for alvorligt for lavt blodsukker samtidig øges.

Det generelle mål for børn med type 1-diabetes: 

  • HbA1c: Under 58 mmol/mol
  • Middelglukose: Under 9,3 mmol/l

Det generelle mål for børn med type 2-diabetes: 

  • HbA1c: Under 53 mmol/mol
  • Middelglukose: Under 8,6 mmol/l

Sådan forstår du dit barns blodsukkertal

Klik på billedet herunder, for at se det i et større format. Skemaet på billedet viser værdierne for langtidsblodsukkeret. Her kan du se sammenhængen mellem HbA1c og middelglukose.

På sygehuset får dit barn målt langtidsblodukkeret - også kaldet HbA1c.

Har dit barns blodsukker ligget for højt, vil hæmoglobinet have mere sukker bundet til sig, end hvis blodsukkeret har ligget lavere.

Hvad viser langtidsprøven?

Prøven viser et gennemsnit af barnets blodsukkerværdier. Prøven betyder altså ikke, at dit barn kan undlade de daglige målinger. HbA1c kan vise et fint gennemsnit, selvom dit barn har haft lave som højre blodsukkermålinger igennem de seneste tre måneder.

Hvad er det gode HbA1c-niveau?

Det normale blodsukkerniveau for personer uden diabetes ligger på 20- 40 mmol/mol.. Det er individuelt, hvad der er bedst for det enkelte barn. Du skal derfor aftale, hvad dit barns blodsukkerniveau skal ligge på, sammen med dit barns behandler.

Generelt skal børn helst have et HbA1c under 58 mmol/mol.. Det kan dog være vældig svært hos mindre børn, hvor blodsukkeret svinger utrolig meget, samtidig med at de ikke selv kan udtrykke, hvordan de har det. Derfor er det også acceptabelt, hvis dit barn har et HbA1c, der ligger lidt højere. Aftalt med dit barns behandlere, hvor dit barns langtidsblodsukker helst skal ligge.

Hvordan bliver HbA1c målt?

På nogle ambulatorier bliver HbA1c målt som en almindelig blodprøve. Andre steder foregår det ligesom, når du måler dit barns blodsukker - bortset fra at prøven skal være en smule større, end den I plejer at tage.

Prøven bliver analyseret på sygehusets laboratorium, som sender svaret tilbage til dit barns behandler. Nogle afdelinger kan også have et analyseapparat, som giver svar på prøven efter bare 6 minutter.

Enkelte praktiserende læger har også udstyr til måling af HbA1c.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes