BLIV MEDLEM

Højt blodsukker (hyperglykæmi)

Børn har ofte uforklarlige svingninger i deres blodsukker. Det kan være en god ide at tale med dit barns behandler om, hvad man i almindelighed forstår ved for højt blodsukker.

Hvad er symptomerne på et højt blodsukker?

 • Øget tørst
 • Tisser meget
 • Tør i munden
 • Træt og irritabel, ukoncentreret
 • Kløe
 • Kvalme

Højt blodsukker giver dog ikke altid tydelige symptomer.

Symptomer På For Højt Blodsukker

Hvad er årsagen til højt blodsukker?

Har dit barn for højt blodsukker, kan det være, at:

 • Dit barn har fået for lidt insulin i forhold til, hvad han/hun har spist af kulhydrater
 • Dit barn har været mere stillesiddende, end det plejer
 • Dit barn er sygt, hvorfor den normale insulindosis ikke er tilstrækkelig
 • Dit barn har insulininfiltrater
 • Insulinen virker ikke som den skal, fordi den kan være beskadiget af frost eller varme
 • På pen: Der mangler langtidsvirkende insulin
 • På pumpe: Basalen skal justeres eller indstikket tjekkes

Hvad skal jeg gøre, når mit barn har for højt blodsukker?

Har dit barn for højt blodsukker, skal dit barn have ekstra insulin. 

Har dit barn insulinpumpe, og har et fortsat højt blodsukker på trods af ekstra bolus og forhøjet basal givet med pumpen, kan det være nødvendigt at skifte indstik.

Hvis du oplever et fast mønster med høje blodsukkertal, skal du ændre i insulindoseringen. Det er helt almindeligt at behovet ændrer sig, i takt med at dit barn vokser. Hvis du er i tvivl om ændringerne, så kontakt din behandler.

Højt blodsukker om morgenen

Nogle oplever at vågne om morgenen med højt blodsukker. Fænomenet opstår, når kroppen frigiver væksthormoner og får leveren til at frigive glukose. 

Hvis du oplever et fast mønster med høje blodsukkertal om morgenen, skal du ændre i insulindoseringen.

Feber og opkast

Feber nedsætter kroppens evne til at reagere på insulin, og der er derfor brug for mere insulin end vanligt. Kroppens insulinbehov stiger i takt med, hvor høj feber dit barn har.

Giv ekstra insulin efter behov. 

Hvis dit barn kaster op, skal du være ekstra opmærksom. Ofte kan dit barn ikke spise eller drikke uden at kaste op, og der kan forekomme lavt blodsukker. 

Sæt insulindosis ned, og mål blodsukker løbende. Forsøg evt. at give en en sodavandsis, saftevand eller et bolche at sutte på.

Der kan opstå ketoner under sygdom på grund af sult. Hvis blodsukkeret er normalt eller lavt, er det sultketoner. Det er ikke farligt og forsvinder igen, når dit barn får noget at spise.

Ketoner og højt blodsukker

Hvis blodsukkeret over længere tid er højt, kan der opstå ketoner, som er et affaldsstof ved fedtforbrænding. Det kan udvikle sig til syreforgiftning (ketoacidose), hvis ketontallet ikke bringes ned. Hvis du kan måle et ketontal over 0,6 er der tale om ketoner i blodet.

Det er en god idé at teste dit barns blod for ketoner, hvis:

 • Dit barns blodsukker er højt i længere tid, dvs over 16 mmol/l i mere end ½ dag
 • Dit barn føler sig utilpas med ondt i maven og tør mund
 • Dit barn kaster op (kontroller altid ketoner ved opkastning, da opkastning kan skyldes syreforgiftning)

Behandlingen ved ketoner er øget insulindosis. Mål ketoner igen efter nogle timer.

Det er sjældent nødvendigt at opsøge læge. Hvis du føler dig usikker, så kontakt dit barns ambulatorium så du ved, hvordan du skal forholde dig.

Ved svære tilfælde af syreforgiftning vil dit barn få en meget dyb og hurtig vejrtrækning, kvalme, opkast og mavesmerter. Hvis syreforgiftningen er meget alvorlig, og barnet bliver slapt og sløvt, kan det være nødvendigt at dit barn bliver indlagt.

Er højt blodsukker farligt?

For højt blodsukker kan føles ubehageligt. Det er ikke farligt, men det er vigtigt, at du reagerer på det. Højt, ubehandlet blodsukker kan på sigt give følgesygdomme.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes