BLIV MEDLEM

Diabetes og ADHD - en alvorlig kombination

Det er Diabetesforeningens og ADHD-foreningens vurdering, at de to lidelser skal ses og behandles i sammenhæng, da de påvirker hinanden gensidigt.

Diabetesforeningen og ADHD-foreningen er gået sammen om en skrivelse, der beskriver de udfordringer, de to diagnoser kan give et barn.

Børn og unge med både type 1-diabetes og ADHD har større risiko for at have en dårligt reguleret diabetes end deres jævnaldrende. Diabetesforeningen har sammen med ADHD-foreningen udarbejdet informationsmateriale. 

Det kan være alvorligt både at have type 1-diabetes og ADHD på samme tid. Det findes ikke ret meget forskning på området, men et tysk studie fra 2016 tyder på, at for børn og unge med begge diagnoser er det sværere at styre deres diabetes.

Børn og unge, der er dobbeltramte, har således dobbelt så stor risiko for at blive ramt af den livstruende tilstand syreforgiftning, de har større risiko for akut lavt blodsukker, og de bruger mere insulin i det daglige end jævnaldrende med type 1-diabetes, der ikke har ADHD.

Ifølge Tina Linaa, seniorfaglig rådgiver i Diabetesforeningen, kræver en god diabetesegenomsorg alt det, som mennesker med ADHD har svært ved.  

– Mennesker med ADHD er styret af deres impulsivitet og er let afledelige. De når ikke altid at tænke over konsekvenserne af deres handlinger. Deres stressniveau kan være forhøjet, og der er problemer med korttids- og arbejdshukommelsen. ADHD giver derfor store udfordringer i hverdagen og er svært foreneligt med diabetes, forklarer Tina Linaa.

Bedre samarbejde

Det tyske studie konkluderer, at det er nødvendigt, at diabeteslæger og -behandlere på den ene side og psykologer og psykiatere på den anden side bliver bedre til at samarbejde for at forbedre børnenes diabetestilstand.

Diabetesforeningen er meget enig i den konklusion og har derfor sammen med ADHD-foreningen udarbejdet informationsmateriale om problemstillingen, som kan bruges til at oplyse forældre til børn med diabetes, sundhedsprofessionelle på ambulatorier, personale på skoler mv. om problemstillingen.

– Det er vigtigt, at de voksne omkring et barn med ADHD er klar over, at der i højere grad er brug for støtte til diabetesbehandlingen, siger Tina Linaa.

Er du forælder til et barn med diabetes og ADHD, kan du medbringe papiret til pædagoger og lærere i dit barns skole eller institution.

Læs papiret "Diabetes og ADHD er en alvorlig kombination"

Døgninstitutionen Solglimt

Døgninstitutionen Solglimt er et opholdssted for børn og unge i alderen fra 10 til 23 år, der har svært ved at håndtere deres diabetes, og som derudover kæmper med psykiske, neurologiske eller sociale udfordringer. Et ophold på Solglimt kræver, at kommunen har truffet afgørelse om, at barnet/den unge vil have gavn af en anbringelse uden for hjemmet. Som forælder kan man foreslå Solglimt som anbringelsessted, og man er altid velkommen til at ringe og aftale et besøg.

Læs mere på Solglimts hjemmeside

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes