MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Fysisk aktivitet og blodsukker

Hvordan påvirker fysisk aktivitet mit barns blodsukker?

Kroppen har sukkerdepoter både i leveren og musklerne. Når dit barn er fysisk aktiv, kommer energien (sukkeret) til musklerne både fra musklens egne sukkerdepoter, blodbanen og leveren.

Når dit barns muskler arbejder, kommer der automatisk sukker fra blodbanen ind i musklerne. Fysisk aktivitet øger musklernes følsomhed over for insulin. Det betyder, at kroppens insulinbehov bliver mindre, men der er fortsat behov for insulin. Den øgede insulinfølsomhed kan vare i 1-2 døgn efter ophør af fysisk aktivitet.

Ved regelmæssig sport/aktivitet 3-4 gange om ugen kan den øgede insulinfølsomhed være effektiv døgnet igennem, og insulinbehovet varierer ikke så meget.

Afhængig af om dit barn får insulin med pen eller pumpe, er der forskellige muligheder for at justere insulin og mad, så blodsukkeret holdes så stabilt som muligt.

Der vil være individuelle forskelle, og det er ikke muligt at give en ”opskrift”, som passer på alle, men der er nogle tendenser, som I kan bruge som udgangspunkt for at finde ud af, hvordan det passer i netop dit barns tilfælde. Spørg jeres diabetesbehandlere om hjælp.

Blodsukker inden fysisk aktivitet

Hvis du ved, at dit barn skal ud og være fysisk aktiv, er det vigtigt, at du måler dit barns blodsukker inden aktiviteten og vurderer, om dit barn skal have noget at spise og/eller drikke før start, samt tager stilling til insulinreduktion. Det afhænger af, hvad der skal laves, og hvor lang tid det varer. Det er vigtigt, at dit barns blodsukker hverken er for højt eller for lavt før sport/aktivitet.

Hvis dit barn skal på heldagstur og programmet f.eks. står på cykling, skiløb eller løb, kan dit barns insulinbehov være reduceret med op til 50 procent af, hvad I plejer at give. Det gælder både den langsomtvirkende insulin (basalinsulin) og den hurtigtvirkende insulin (måltidsinsulin/bolusinsulin). 

Skal dit barn være fysisk aktiv flere dage i træk, skal I nedsætte insulinmængden for hele døgnet. Træningen gør, at der kommer sukker ind i musklerne uafhængigt af insulinen, og det er derfor ikke altid nok at tage mindre insulin. Dit barn kan være også nødt til at spise ekstra.

Har du spørgsmål omkring, hvordan du skal forholde dig til dit barns blodsukker før en fysisk aktivitet, skal du snakke med dit barns behandler.

Du kan dog tage udgangspunkt i dette skema:

Hvis blodsukkeret er

... skal du

Under 6 mmol/l

give dit barn ekstra kulhydrater, som optages langsomt.

6-9 mmol/l

foretage dig ingen ting. Dit barn kan roligt være fysisk aktiv. Ved moderat og hård motion, kan du give dit barn ekstra kulhydrater før start.

10-15 mmol/l

Dit barn kan roligt være fysisk aktiv. Mål blodsukkeret undervejs. Ved hård motion, kan du give dit barn ekstra kulhydrater, hvis blodsukkeret falder for hurtigt. Vær desuden opmærksom på at blodsukkeret ikke stiger som tegn på kroppen mangler insulin.

Over 15 mmol/l

undersøge dit barns urin/blod for ketonstoffer. Hvis testen er positiv, er I nødt til at udsætte motionen. Der skal gives hurtigtvirkende insulin og ketonerne skal være væk, samt blodsukkeret skal være på vej ned, før aktiviteten må gå i gang. Obs! Mål blodsukker undervejs, så det ikke falder for meget!

 

Vær opmærksom på at dit barn ikke må motionere, hvis

 • hvis blodsukkeret er under 5 mmol/l
 • blodsukkeret er over 16 mmol/l
 • der er ketonstoffer i urinen

Lavt eller højt blodsukker inden fysisk aktivitet?

Har dit barn højt eller lavt blodsukker før aktiviteten, kan du tage følgende forholdsregler:

Lavt blodsukker

Hvad svarer 10 g kulhydrat til?

 • ½ banan
 •  1 lille pakke rosiner
 • 2-3 klementiner
 • 3-4 tørrede abrikoser
 • 1 stk. frisk frugt, f.eks. æble, pære, fersken eller appelsin
 • 1 dl frugtjuice
 • 2/3 tørret frugtstang f.eks. figenstang
 • 3 stk. dextro druesukker
 • Ved blodsukker under 5,5 mmol/l skal dit barn spise, hvad der svarer til 10 g kulhydrat, f.eks. ½ stk. brød
 • Ved blodsukker under 3,5 mmol/l skal dit barn også drikker noget sødt eller tage 10 g druesukker og spise brød
 • Ved fysisk aktivitet sidst på eftermiddagen er det en god idé, at dit barn spiser lidt inden aktiviteten
 • Ved faldende blodsukker skal dit barn også spise inden aktiviteten
 • Ved blodsukker over 15-16 mmol/l skal dit barn have ekstra insulin ud fra korrektionsratio og vente ca. 1 time, før det må være fysisk aktivt
 • Suppler med mad, hvis aktiviteten er langvarig og kræver kræfter
 • Dit barn må aldrig være fysisk aktiv, hvis det har ketonstoffer i urinen, da tilstanden så forværres og dit barn får begyndende syreforgiftning. Giv i stedet insulin og kontroller blodsukkeret

Højt blodsukker

 • Ligger dit barns blodsukker under 7 mmol/l, skal han/hun spise noget, inden aktiviteten begynder.
 • Er dit barns blodsukker normalt (ca. 7-15 mmol/l), skal I ikke gøre noget, og dit barn kan bare gå i gang med det samme.
 • Ligger dit barns blodsukker over 15-20 mmol/l, er det for højt. Undersøg dit barns urin for ketonstoffer. Er testen positiv, er dit barn nødt til at udsætte motionen.

Dit barns præstationsevne er bedre ved et blodsukker på 7-8 mmol/l end ved et blodsukker på 15 mmol/l, men der er selvfølgelig individuelle forskelle.

Blodsukker under fysisk aktivitet

Kortvarig motion kræver sjældent ekstra mad eller drikke. Kun ved aktivitet over mere end en halv time, kan det være en god ide, at dit barn får lidt at spise undervejs.

Hvis aktiviteten er kortvarig men meget fysisk hård, kan blodsukkeret stige pga. stress-hormonerne og glucagon-stigningen. Ekstra mad vil derfor ikke være nødvendig.

Får dit barn brug for sukker under aktiviteten, skal det være noget, som optages hurtigt. Det kan f.eks. være væske med sukkerkoncentration på 2,5-5 g sukker pr. dl.

I følgende skema kan du se, hvor meget du skal give dit barn at spise eller drikke afhængig af, hvilken sværhedsgrad dit barns aktivitet hører ind under. Vær opmærksom på variation i kulhydratbehov afhængig af dit barns vægt: 

Type af aktivitet

Blodsukkerniveau

Kulhydratbehov

Let

 

 

Spadsereture og cykling indtil 30 min.

Under 7 mmol/l 
Over 7 mmol/l

10-15 g
Intet

Moderat

 

 

Tennis, jogging, golf og cykling pr. time

Under 7 mmol/l
7-10 mmol/l
10-15 mmol/l

15-25 g
15-20 g
Intet den 1. time - herefter 15-25 g

Hård

 

 

Fodbold, ishockey, basketball, håndbold, svømning og aerobic pr. time

Under 7 mmol/l
7-10 mmol/l
10-15 mmol/l

25-50 g
25-50 g
Intet den 1. time - herefter 15-25 g

 

Lavt blodsukker ved fysisk aktivitet

Det er altid muligt, at dit barn indtager ekstra kulhydrater/mad for at forbygge fald i blodsukkeret under aktivitet, men herved kan dit barn indtage mere mad, end kroppen egentlig har brug for. Derfor er det vigtigt at lære, hvordan insulinen reduceres, så lave blodsukkerværdier undgås i videst mulig omfang.

Hvis blodsukkeret er blevet lavt, skal dit barn altid indtage ekstra kulhydrater ud fra de anbefalinger, I har fra jeres behandlere, men nedsættelse af insulinen kan forebygge tilbagevendende fald i blodsukkeret. Der reduceres i både basalinsulin og bolusinsulin, men der er forskellige muligheder afhængig af, om der gives insulin på pen eller pumpe.

Insulinpumpen afgiver kun hurtigtvirkende insulin, og her kan der justeres på insulinen i situationen, også selvom en aktivitet opstår spontant. Der kan reduceres procentvis på både basal og måltidsinsulin afhængig af, hvor meget man forventer, aktiviteten påvirker insulinbehovet.

Ved penbehandling skal I kende forventede aktiviteter på forhånd for at kunne vurdere, hvor meget basalinsulinen skal reduceres om morgenen. Aftendosis kan reduceres i forhold til den aktivitet, der er præsteret. Hvis aktiviteten opstår spontant, kan I regulere på måltidsinsulinen ved at give mindre insulin til mad og drikke.

Blodsukker efter fysisk aktivitet

Når dit barn har været fysisk aktiv, virker insulinen bedre, og sukkeret kan derfor nemmere komme ind i cellerne. Du skal derfor passe på ikke at give dit barn for meget insulin, da det vil resultere i for lavt blodsukker.

Du skal være opmærksom på, at dit barn kan få lavt blodsukker uanset om blodsukkeret steg eller faldt under aktiviteten. Det forekommer hyppigst 3-15 timer efter, dit barn har været fysisk aktiv. Hvis aktiviteten har været usædvanlig hård, langvarig eller dit barn ikke er vant til det aktivitetsniveau, kan blodsukkeret blive lavt i op til 24 timer efter aktiviteten.

Fyld sukkerdepoterne

Når dit barn er færdig med aktiviteten, er det en god ide at kontrollere blodsukkeret og se, om det er faldet meget. Er det det, skal dit barn spise eller drikke noget sødt som f.eks. ufortyndet juice eller saft.

Har dit barn dyrket hård motion, kan blodsukkeret stige meget pga. stress. Hvis blodsukkeret bliver ved med at være højt, skal du give dit barn en lille dosis ekstra insulin, og dit barn skal også spise mere for at fylde leverens depoter op igen.

Hvis dit barn har motioneret meget eller været aktiv om aftenen, kan det være en god ide med en ekstra portion natmad.

Mindre insulin

Har dit barn været fysisk aktiv hele dagen, skal du mindske insulinen. Det er svært at angive præcist hvor meget, men du kan forsøge med en procentvis reduktion af insulindosis afhængig af aktivitetens hårdhedsgrad. Behovet kan være 10-50 procent mindre end vanligt.

Du bør reducere insulinen uanset, om dit barn har pen eller pumpe. Spørg dit barns behandlere til råds med hensyn til hvor meget, du skal sætte insulindosis ned, indtil I selv bliver fortrolige med det.

Sådan virker motion på dit blodsukker

Klik på billedet, for at se det i et større format. 

Tekst og grafik: Rie Jerichow

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes