BLIV MEDLEM

Støtte og rettigheder

Der er meget at holde styr på, når dit barn lige har fået diagnosen type 1-diabetes. Men der er heldigvis en masse hjælpe at hente i din kommune. Læs mere på denne side om de regler og paragraffer, der er relevante for dig.

Tema: Dig og kommunen

Temaet blev bragt i medlemsbladet i maj 2014.

Læs temaet i medlemsbladet

Har dit barn type 1-diabetes, så tag fat i din kommune og for at få hjælp.

Nogle oplever processen med kommunen som forvirrende og tidskrævende. Sagsbehandleren kender måske heller ikke til diabetes eller de udfordringer, der følger i hverdagen - men de kender reglerne og paragrafferne og kan hjælpe dig.

Dine vigtigste støttemuligheder

De vigtigste støttemuligheder, når dit barn har type 1-diabetes er:

  • Tilskud til nødvendige merudgifter (Servicelovens § 41). Nødvendige merudgifter er som regel udgifter til medicin, kost, druesukker/juice, transport til kontrol og behandling.
  • Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med orlov ved diagnosticering, løbende kontrol på hospitalet m.m. (Servicelovens § 42).
  • Injektions- og testmateriale, kanyler og udstyr til blodsukkermåling (Servicelovens § 112).

Hvem skal du tale med?

Som regel er kommunerne indrettet sådan, at det er forskellige afdelinger, der tager sig af henholdsvis merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste og injektions- og testmateriale. Du vil derfor oftest have kontakt med flere afdelinger/sagsbehandlere i din kommune:

  • Merudgifter for børn og tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med diabetes er som regel placeret i kommunens børn- og unge eller handicapforvaltning.
  • Injektions- og testmateriale er placeret i kommunens hjælpemiddelafdeling.

Regler, kommunen skal overholde

Når kommunen behandler din sag, er der nogle regler, de skal overholde.

Kommunen har f.eks. pligt til at vejlede dig. Det betyder, at sagsbehandleren skal fortælle dig om dine forskellige muligheder for hjælp, når du henvender dig.

Kommunen har også pligt til at indhente alle nødvendige oplysninger i din sag. Men du har også pligt til og en interesse i at hjælpe, så sagsbehandleren har alle relevante oplysninger, inden der træffes en afgørelse.

Kommunen skal som udgangspunkt høre dig om din holdning til den afgørelse, de påtænker at træffe, inden de træffer afgørelsen. Og et afslag skal altid begrundes.

Herudover er det en god idé, at du søger skriftligt og sørger for at få afgørelsen skriftligt. Et mundtligt afslag kan være svært at klage over. Og husk altid at overholde klagefristen.

Det er også godt at vide, at du som regel ikke kan få en bevilling på noget, som du har betalt i forvejen.

Endeligt kan et godt råd være, at du i kontakten med kommunen er vedholdende, men venlig og imødekommende. Et positivt samarbejde bidrager som regel til en god sagsbehandling.

Spørg Diabetesforeningen

Uanset om dit barn er ny med diabetes eller om han/hun har haft sygdommen i mange år, kan du som forælder få behov for støtte og rådgivning af professionelle eller personer, der selv har diabetes og kender til udfordringerne, bekymringerne og frustrationerne.

I Diabetesforeningen kan du både tale med fagpersoner, andre diabetikere og forældre, der kan give dig hjælp og støtte til netop det, du har brug for hjælp og støtte til.

Har du spørgsmål til støttemuligheder og/eller processen med kommunen, er du velkommen til at kontakte Diabestesrådgiverne.

Kontakt Diabetesrådgiverne

10 gode råd, når du søger støtte i din kommune

1. Få det på skrift
Søg skriftligt, og få dine afgørelser skriftligt. Et mundtligt afslag er svært at klage over.

2. Betal ikke på forhånd
Som udgangspunkt kan du ikke få bevilling på noget, du selv har betalt på forhånd.

3. Kommunen skal vejlede dig
Kommunen har pligt til at vejlede dig og fortælle dig om dine forskellige muligheder for hjælp, hvis du henvender dig.

4. Kommunen skal indhente oplysninger
Kommunen har pligt til at indhente alle nødvendige oplysninger i din sag, ligesom du har pligt til at sikre, at kommunen har de relevante oplysninger. Sagsbehandleren har ikke nødvendigvis viden om diabetes.

5. Du skal høres
Din kommune skal som udgangspunkt partshøre dig, inden der bliver truffet en afgørelse. Det vil sige, at du skal orienteres om de oplysninger, kommunen træffer afgørelsen på baggrund af, og du skal have mulighed for at komme med bemærkninger. Sker det ikke, kan afgørelsen være ugyldig.

6. Et afslag skal begrundes
En afgørelse, som giver helt eller delvist afslag, skal altid begrundes med 1) kommunens konkrete vurdering 2) de oplysninger, der er lagt vægt på og 3) de juridiske regler, afgørelsen hviler på. Hvis begrundelsen ikke lever op til kravene, kan afgørelsen være ugyldig.

7. Du kan klage over et afslag
Der skal altid følge en klagevejledning med i et afslag. Sørg for at overholde klagefristen. Og at få en bekræftelse på, at kommunen har modtaget din klage.

8. Ydelsen kan gives, fra du søger
Ved bevilling gives ydelsen i mange situationer fra ansøgningstidspunktet.

9. Søg igen, hvis du flytter kommune
Hvis du flytter kommune, skal du søge dine bevillinger igen. Men vær opmærksom på, at ved en del bevillinger skal den kommune, du flytter til, fortsætte udbetalingen, indtil denne nye kommune har truffet en afgørelse i sagen.

10. Vær venlig
Vær vedholdende, venlig og imødekommende. Et positivt samarbejde bidrager til en god sagsbehandling.

 

 

 

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes