BLIV MEDLEM

Hjælpemidler - Servicelovens § 112

Hvis dit barn har et fysisk eller psykisk handicap, er det muligt at få støtte til hjælpemidler, der kan aflaste dit barn i hverdagen.

Typiske hjælpemidler til personer med diabetes er: Testmateriale til måling af blodsukker, ketonstrimler samt sko og indlæg.

I enkle og entydige sager om hjælpemidler kan kommunen anvende forenklet sagsbehandling efter Servicelovens § 113a. Det betyder, at kommunen kan afgøre din sag om hjælpemidler alene på baggrund af den modtagne ansøgning, samt allerede foreliggende oplysninger.

Kravet er, at hjælpemidlet i høj grad kan være med til at lette dit barns dagligdag. Dit barn kan få hjælp til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ansøgning skal ske via www.borger.dk.

Husk at søge kommunens hjælpemiddelafdeling, før du anskaffer et hjælpemiddel, da du normalt ikke kan få støtte til hjælpemidler, du selv har anskaffet, inden bevillingen er givet.

Testmateriale til måling af blodsukker

Har dit barn diabetes, kan du få hjælp til testmateriale i form af

  • Teststrimler (100 % tilskud)
  • Lancetter (100 % tilskud)
  • Fingerprikkere (100 % tilskud)
  • Apparater til blodsukkermåling (50 % tilskud)

Du skal søge om testmateriale efter Servicelovens § 112 – under hjælpemidler. Dine økonomiske forhold har ikke betydning for ansøgningen.

Hvordan søger jeg?

Du skal søge digitalt via din kommunes hjemmeside eller via www.borger.dk. Din kommune tilbyder dig produkter fra en bestemt leverandør.

Du kan dog også selv vælge en leverandør og få beløbet, som hjælpemidlet ville have kostet hos den kommunale leverandør, med til den nye leverandør og få mulighed for et andet produkt.

Ketonstrimler

I Servicelovens § 112 står, at et hjælpemiddel i væsentlig grad skal kunne afhjælpe de varige følger af nedsat funktionsevne.

Hvis dit barn har insulinkrævende diabetes, har du Ankestyrelsens ord for, at dine udgifter til ketonstrimler kan dækkes af Servicelovens § 112. Det står i Ankestyrelsens principafgørelse 115-13. Begrundelsen er, at måling af ketoner kan forhindre alvorlige helbredsmæssige konsekvenser som syreforgiftning.

Når din kommune skal vurdere væsentlighedskriteriet, er det årlige forbrug af strimler derfor ikke afgørende – da formålet er at hindre alvorlig sygdom.

Læs Ankestyrelsens principafgørelse 115-13

Hvad er ketonstoffer?

Har dit barn over en længere periode haft for højt blodsukker, danner dit barns krop affaldsstoffet keton. Store mængder af keton kan føre til syreforgiftning.

En diabetiker kan godt have syreforgiftning uden at kunne mærke det, hvis det er en mild syreforgiftning. Derfor er det en god idé at teste for ketonstoffer, hvis dit barns blodsukker er højt i længere tid, hvis dit barn føler sig utilpas, er syg eller har feber.

Ketonstoffer kan både måles i blodet og i urinen.

Læs mere om blodsukker og ketonstoffer

Sko og indlæg

Både sko og indlæg er hjælpemidler, som du kan søge i kommunens hjælpemiddelafdeling.

Betingelserne for at få bevilget indlæg og sko er skrappe. For at dit barn kan få indlæg, fastslår loven at et barn skal have ”sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens).”

Dit barn får kun bevilget sko, hvis han eller hun ikke kan klare sig med indlæg.

Hvordan får jeg bevilget tilskud?

Når du søger om tilskud, skal en speciallæge i ortopædkirurgi vurdere dit barns fødders tilstand, diagnosen og dit barns behov. Kommunens sagsbehandler rekvirerer en lægeerklæring, inden bevillingen kan gives.

Hvad er min egenbetaling?

Der er altid egenbetaling ved håndsyet fodtøj. Din egenbetaling svarer tilnærmelsesvis til, hvad et par almindelige og gode sko koster.

Valg af leverandør

En del kommuner har i mange tilfælde samarbejde med enkelte håndskomagermestre, som kommunen har lavet prisaftale med.

Du kan dog også selv vælge en leverandør og få beløbet, som hjælpemidlet ville have kostet hos den kommunale leverandør, med til den nye leverandør og få mulighed for et andet produkt.

Frit valg af leverandør og/eller produkter

Hvis dit barn hellere vil bruge andet udstyr, end det udstyr din kommune tilbyder, eller vil dit barn prøve et nyt produkt, så har du ret til det. Serviceloven § 112 giver dig ret til frit valg af leverandør og/eller produkter.

Hvis det produkt, du ønsker at købe, er dyrere end det, kommunen tilbyder, kan der blive tale om egenbetaling i form af differencen.

Hvad vil frit valg koste mig?

Ønsker du at gøre brug af frit valg, eller ønsker du at undersøge, hvad det eventuelt vil koste dig, så skal du kontakte din kommune og bede dem oplyse, hvor stort kommunens tilskud er til køb af de ønskede produkter.

Herefter skal du undersøge, hvilken leverandør der sælger det produkt, du ønsker og bede dem oplyse, hvad produktet vil koste hos dem, efter kommunens tilskud er fratrukket.

Hvis du vælger frit valg

Beslutter du dig for at benytte dig af din ret til frit valg, og har du aftalt dette med din nye leverandør, meddeler du din kommune, at de skal sende din bevilling til den nye leverandør, som fremover vil levere produkterne til dig.

Din nye leverandør afregner selv med din kommune, og en evt. egenbetalingen vil blive opkrævet dig.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes