BLIV MEDLEM

Klage

Hvis du har søgt kommunen om støtte, og du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du klage/anke. 

Klagefrist

Klagefristen er den tid, du har til at klage. Fristen er som regel 4 uger fra det tidspunkt, du har modtaget afgørelsen. Det er meget vigtigt, at du overholder denne frist, ellers risikerer du, at klagen bliver afvist. kan du ikke nå at skrive en fuldstændig klage, skal du sende en foreløbig klage. Her skal du gøre opmærksom på, at du sender mere materiale senere. Din sag bliver så først behandlet, når myndighederne har dit endelige klagebrev.

Hvordan klager du?

Din klage kan være en kort meddelelse om, at du ønsker at klage. Du kan klage både skriftligt og mundtligt. Det er bedst at skrive, så du er sikker på, at alle argumenter kommer med. Hvis du anmoder om det, skal sagsbehandleren hjælpe dig med at få din klage skrevet. Klager du mundtligt, kan du fx gøre det via telefonen. Det gælder på lige fod med en skriftlig klage.

Klagegangen

Du skal altid først klage til den myndighed, der har givet dig afslag. I de fleste sociale sager er det kommunen, du klager til. Dermed får kommunen mulighed for at genvurdere afgørelsen. 

Det sker, at kommunen ændrer sin afgørelse, og giver klageren medhold. Hvis kommunen fastholder afslaget, skal den sende både din klage og forvaltningens sagsakter til Ankestyrelsen. Når Ankestyrelsen har modtaget sagen, får du et brev med oplysning om, hvor lang tid Ankestyrelsen regner med, at det tager. Desværre kan sagsbehandlingstiden godt være lang. Står du med et særligt akut problem, kan du dog godt få klageinstansen til at behandle din sag som en hastesag. Ankestyrelsen giver dig også mulighed for at komme med flere oplysninger til sagen. 

Når Ankestyrelsen har behandlet din sag, får både du og kommunen skriftlig besked. Ankestyrelsen kan hjemvise sagen til fornyet behandling, ændre afgørelsen til din fordel eller give kommunen ret i deres afgørelse. 

Principielle sager

Når en sag kommer ind i Ankestyrelsen, vurderer de, om sagen har principiel betydning. Det vil sige, om sagens afgørelse kan bruges generelt fx ved fortolkning af ny lovgivning eller til at udstikke nye retningslinjer for praksis i kommunerne. Ankestyrelsen offentliggør de fleste af sine principielle afgørelser. 

Andre klagemuligheder

  • Klage over sagsbehandling 
    Hvis du er utilfreds med måden, din sag behandles på, kan du klage til afdelingsleder, kommunaldirektør eller videre til borgmester. Mener du ikke, at kommunen overholder den sociale lovgivning generelt, kan du klage til Tilsynsrådet i din region. 
  • Folketingets ombudsmand
    Ombudsmanden behandler sager, hvor alle andre klagemuligheder er opbrugt - altså fx Ankestyrelsen. Ombudsmanden kan henstille til kommunen, at en sag tages op igen og give påtaler, men han kan ikke ændre en afgørelse. 
  • Domstolene
    Endelig har du mulighed for at få prøvet din sag ved en domstol. Medmindre du har en forsikring, der dækker, kan et sagsanlæg give dig store sagsomkostninger. Du kan evt. henvende dig til Retshjælpen, hvor du bor, og få juridisk vejledning. 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes