BLIV MEDLEM

Hvordan udregner jeg mit barns merudgifter?

Sammen med din sagsbehandler i kommunen laver du et overslag over sandsynlige merudgifter én gang om året. Det er de fremtidige udgifter, du skal anslå. Du skal ikke dokumentere dine udgifter, men sandsynliggøre dem – da du ikke kan dokumentere fremtidige udgifter.

Hjælp efter § 41 udbetales fra tidspunktet for din ansøgning. Det betyder, at du ved bevilling får udbetalt ydelsen fra den næstfølgende hele måned fra ansøgningstidspunktet.

En bevilling efter § 41 er en løbende bevilling. Du har altså ret til ydelsen, så længe dit barn opfylder alle betingelserne. Vær opmærksom på, at du har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer i dit barns forhold.

Kommunen har pligt til at følge op på din merudgift-sag.

Beregning og ændringer

Det er muligt at få ændret den månedlige ydelse, hvis der opstår større udgifter end forventet på beregningstidspunktet. Der er dog først ret til omregning, når der er gået et år fra den seneste fastsættelse af merudgifterne. Til gengæld vil der ske tilbagebetaling fra det tidspunkt, hvor udgifterne er steget. Viser udgifterne sig at være lavere end forventet, skal der ikke ske tilbagebetaling.

Har du flere børn, der er berettiget til hjælp, lægges alle merudgifter sammen.

Ved beregningen af dine merudgifter bruger kommunen en lovbestemt minimumsgrænse. I 2019 er minimumsgrænsen 408 kr. om måneden (minimumsgrænsen reguleres hvert år). Hvis de samlede månedlige merudgifter er mindre end dette beløb, kan du ikke få tilskud.

Din merudgiftydelse bliver fastsat ud fra de skønnede merudgifter, du har pr. måned. Beløbet bliver afrundet til nærmeste kronebeløb, deleligt med 100.

Eksempel: Hvis dine samlede og skønnede merudgifter er på 8.550 kr. om året, er beregningen: 8.550/12 = 712,50 kr. Dette beløb bliver afrundet til 700 kr. om måneden.

Støtten bliver udbetalt månedligt. Og den er hverken afhængig af familiens økonomiske forhold eller skattepligtig.

I pjecen Merudgifter til diabetesmad kan du finde de konkrete kosttakster. Du hjælper dog både dig selv og din sagsbehandler ved at gemme boner for medicinindkøb, mødekort fra ambulatoriet m.m. Desuden skal kommunen kunne indhente oplysninger om dit barns sygdom og behandling for at kunne behandle en sag om merudgifter. Giv kommunen tilladelse til at hente oplysninger hos dit barns behandler.

Læs mere om Servicelovens § 41

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes