BLIV MEDLEM

Psykologhjælp

Kan mit barn få psykologhjælp?

Har dit barn brug for psykologhjælp, er der forskellige muligheder:

 1. Via børneambulatoriet
 2. Via din kommune
 3. Via henvisning fra egen læge til en privatpraktiserende psykolog

1. Børneambulatoriet

De fleste børneambulatorier har psykologer tilknyttet. Det er ambulatoriets læge eller sygeplejerske, som skal henvise dit barn til psykologen. Du skal derfor spørge dit barns behandler, om dit barn har mulighed for at blive henvist til en psykolog. I sygehusets regi er psykologhjælp gratis.

2. Din kommune

Din kommune har psykologer ansat i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Du kan selv henvende dig eller gå gennem dit barns klasselærer og/eller skoleleder, og høre om dit barn kan blive visiteret til PPR-psykolog. Kommunen kan også efter lov om social service § 11, stk. 3, nr. 1 bevilge psykologsamtaler til et barn, hvis samtalerne er af væsentlig betydning for barnets særlige behov for støtte. I kommunalt regi er psykologhjælp gratis.

3. Privatpraktiserende psykolog

Dit barn har mulighed for at få tilskud til en privatpraktiserende psykolog, hvis dit barns egen læge henviser til behandlingen.

Betingelserne for psykologhjælp kan dog være vanskelige at opfylde, idet mindst ét af nedenstående kriterier skal være til stede. Tilskud til privatpraktiserende psykolog gives til:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte attende år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år
 • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år

Psykologhjælp til diabetikere

I Diabetesforeningen kæmper vi for, at psykologhjælp bør være en integreret del af diabetesbehandlingen, og at en diabetesdiagnose i sig selv bør give adgang til psykologbehandling.

Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 - 20 år

Dansk Psykolog Forening og Danske regioner har indgået en aftale, der giver unge mellem 18-20 år mulighed for at få gratis psykologhjælp, hvis de henvises med angst eller depression. Forsøgsordningen løber indtil 31.december 2021.

Du kan læse mere om tillægsaftalen her: https://www.dp.dk/gratis-psykologhjaelp-til-unge-mellem-18-og-20-aar/

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes