BLIV MEDLEM

"Børn med diabetes er skolens ansvar i skoletiden"

Artikel fra Magasinet Skolen fra august 2016 skrevet af Tina Linaa, rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen.

Skoler følger ofte ikke grundlæggende forvaltningsretlige regler, når de træffer beslutninger om f.eks. ekstra støtte til børn med diabetes. Det viser erfaringer fra Diabetesforeningens rådgivning og en undersøgelse fra Ombudsmanden.

I gennemsnit får ti danske børn om ugen konstateret type 1-diabetes, og af uforklarlige årsager rammes flere og flere børn af sygdommen, som hverken kan forebygges eller helbredes. Siden 1997 er antallet af nye tilfælde af børn og unge med type 1-diabetes fordoblet.

Det betyder, at alle skoler kan forvente at have eller få elever med diabetes, og det stiller krav til skolen. Og loven er klar på dette område: Børn med diabetes er skolens ansvar i skoletiden.

Fokus døgnet rundt

Behandlin af diabetes kræver fokus døgnet rundt med måling af blodsukker og tilførsel af insulin via injektion eller insulinpumpe. Mad og fysisk aktivitet er centrale faktorer for at kunne beregne behovet for insulin og fastholde et stabilt blodsukker.

Pressede og bekymrede forældre

En undersøgelse fra Diabetesforeningen viser, at 75% er så påvirkede af deres barns sygdom, at det går ud over deres egen psykiske trivsel; 67% føler sig stressede; 53% er bekymrede, når deres barn er i institution eller skole; og 80% svarer, at det kan hjælpe dem i hverdagen, at pædagoger og lærere har indsigt i diabetes.

Jo mindre barnet er, desto større er behovet for løbende støtte fra voksne. Børn kan og skal ikke selv stå med ansvaret for deres diabetesbehandling. Ansvaret har de voksne, der hvor barnet er. Det følger af princippet om sektoransvar, som betyder, at den instans, der har ansvar for undervisningen, også har ansvar for, at undervisningen er tilgængelig for børn med handicap eller kroniske sygdom som f.eks. diabetes. 

Diabetesforeningens rådgivere får hvert år mange henvendelser fra forældre til børn med diabetes, der er usikre på samarbejdet med skolen om barnets behov.

Vigtigt med dialog

Det er først og fremmest afgørende med god og konstruktiv dialog skole og forældre imellem. Derudover er det vigtigt, at lærere og skoleleder er helt klar over det regelsæt, der træder i kraft ved en anmodning fra forældre om støtte til deres barn med diabetes.

En række sager i Diabetesforeningens rådgivning viser, at skolerne ofte ikke følger grundlæggende forvaltningsretlige regler, når de træffer beslutninger om f.eks. ekstra støtte til børn med diabetes. Ombudsmanden har samme erfaring og har derfor i januar 2016 kontaktet Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling for at få en dialog om skolelederens viden og kompetencer på det forvaltningsretlige område.

Afhængigt af sagens karakter (støttebehov på over eller under 9 timer, folkeskole eller privatskole, behov for personlig/praktisk assistance m.m.) gælder forskellige regler, som det er afgørende, at den enkelte skoleleder sætter sig ind i.

Ekstra støtte

De grundlæggende forvaltningsretlige forpligtelser gælder, når forældre anmoder om ekstra støtte til deres barn. Anmodningen skal ses som en ansøgning, og jo mere indgribende en beslutning er, desto mere er der tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand. En sådan afgørelse vil give forældrene visse rettigheder, og skolelederne skal være opmærksomme på evt. notatpligt og evt. pligt til partshøring, dvs. høre forældre evt. elev, inden der træffes en afgørelse. Og når afgørelsen er truffet, skal skoleleder meddele afgørelsen til forældrene og eleven. Det er god forvaltningsskik at gøre det skriftligt. Afgørelsen skal være begrundet, og der skal medfølge en klagevejledning.

I bestemte situationer er der klageadgang til Klagenævnet for Specialundervisning, f.eks. i forbindelse med afslag på støtte i mindst ni undervisningstimer. Når forældrene har klaget, skal skoleleder genvurdere afgørelsen. Såfremt afgørelsen helt eller delvist fastholdes, skal dette meddeles skriftligt til forældrene, og senest fire uger efter at skolen har modtaget forældrenes klage, skal sagen med alle dokumenter sendes til Klagenævnet for Specialundervisning.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes