MIT DIABETESBLIV MEDLEM

I skole og institution med diabetes 1


I forbindelse med skolestart er det vigtigt at skolen ved, at barnet har diabetes.

Når dit barn begynder i skole eller daginstitution, skal han eller hun til at finde sin plads i de nye omgivelser og skabe nye relationer.

At være anderledes

Forståelsen for eller fornemmelsen af, hvilke konsekvenser diabetes har, kan medføre, at dit barn indimellem bliver ked af det eller vred, fordi han eller hun føler sig anderledes end andre børn.

Afhængig af alder spekulerer dit barn måske på, hvorfor netop han eller hun skulle få diabetes, når så mange andre ikke har det. Dit barn synes måske, at alt der har med diabetes at gøre, er svært og træls.

Kammeratskab

Det kan være svært for dit barn eller dit barns pædagoger eller lærere at skulle tilpasse diabetesbehandlingen med livet i institution eller skole og samværet med kammeraterne. I modsætning til de andre skal dit barns kost tilpasses de aktiviteter, der foregår. Og ved at passe på barnets diabetes, sættes der fokus på, at dit barn er anderledes.

Det er derfor vigtigt, at de andre børn informeres om diabetes, så sygdommen bliver afdramatiseret. På den måde kan I forebygge drillerier og  gøre det nemmere og naturligt at takle blodsukkermålinger, måltider og insulin i dagtimerne.

Informer om dit barns diabetes

Nogle hospitaler tilbyder, at diabetessygeplejersken tager ud i barnets klasse og fortæller om diabetes. Andre hospitaler inviterer i stedet klassens lærer til hospitalet for at høre om diabetes. Læreren vil så oftest informere klassen om diabetes. En mulighed er også, at du som forælder tager på besøg i klassen.

Diabetesforeningen har udarbejdet undervisningsmateriale, som læren, forælderen eller behandleren kan benytte til at fortælle i klassen om diabetes.

1. – 5. klasse:
Behandlermodellen afholdt af en diabetessygeplejerske

Undervisningsmateriale

Vejledning

Tegninger til at farvelægge

1. – 5. klasse:
Forældremodellen afholdt af en forælder/lærer

Undervisningsmateriale

Vejledning

Tegninger til at farvelægge

6. – 10. klasse:
Behandlermodellen afholdt af en diabetessygeplejerske

Undervisningsmateriale

Vejledning

6. – 10. klasse:
Forældremodellen afholdt af en forælder/lærer

Undervisningsmateriale

Vejledning

Klæd lærere og pædagoger på til dit barns diabetes

Pædagoger eller lærere, der bruger tid med dit barn hver dag, skal føle sig trygge, have viden om diabetes og vide, hvor de kan hente hjælp.

Hjælp til inspiration

Diabetesforeningen har udviklet materiale, som skal hjælpe jer forældre med at overlade ansvaret for jeres barn med diabetes til andre voksne.

Diabetesmanual
Manualen skal ses som en inspiration til, hvad du som forælder kan give videre af information til pædagoger og lærere. I manualen er der opstillet en række punkter, som du kan tage udgangspunkt i. Du kan så tilføje indhold, som er særlig relevant for dit barn.

Læs mere om informationsmaterialet til pædagoger og lærere

Hæftet "Det lille barn og diabetes"
Hæftet "Det lille barn og diabetes" er et oplysningshæfte, som skal informere pædagoger i vuggestuer, børnehaver og institutioner, familiens venner, bedsteforældre med flere om dit barns diabetes.

Køb hæftet "Det lille barn og diabetes"

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes