BLIV MEDLEM

Forældreorlov

Det er krævende at få den nye hverdag med diabetes til at hænge sammen. Både i forhold til at få dit barn kørt ind i den daglige pasning igen, og i forhold til at have overskud til dine andre børn. For mange familier er det derfor praktisk, hvis en eller begge forældre kan få orlov i en periode. Jo yngre dit barn er, jo længere orlovsperiode har I brug for.

Mange forældre bruger den første tid af orlovsperioden på at støtte barnet i institutionen/skolen, da det kræver tid for lærere og pædagoger at lære, hvordan de bedst hjælper dit barn i hverdagen.

I starten vil du måske være mest tryg ved at være til stede i institutionen, senere blot et opkald væk. Med tiden vil du og dit barn føle jer trygge, og dit barn kan være i institutionen/skolen i længere og længere tid ad gangen, for til sidst at være der hele dagen.

Den tid, du bruger på at instruere pædagoger og lærere om dit barns diabetes, er godt givet ud, da det er vigtigt, at du er tryg ved at vende tilbage til arbejdet igen og stoler på, at de kan tage sig godt af dit barn.

Flere steder tilbyder sygeplejerskerne fra diabetesambulatorierne at undervise institutionen eller skolelærerne i diabetes, så de føler sig klædt på til at varetage opgaven. Undervisningen foregår enten på sygehuset eller i institutionen/skolen.

Ofte findes der socialrådgivere på sygehuset, som kan hjælpe med at søge kommunen om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med orlov.

Læs mere om tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere om andre sociale rettigheder

Samarbejdet med kommunen

Når dit barn er ny med type 1-diabetes, er det godt at vide, hvad du kan få hjælp til i din kommune.

Det er Diabetesforeningens erfaring, at mange i den første tid efter diagnosen har svært ved at overskue situationen med alt, hvad det indebærer, og samtidig skulle søge hjælp hos kommunen.

Nogle kan opleve processen med kommunen som forvirrende, og den kommunale sagsbehandler har måske ikke altid tilstrækkelig viden om diabetes som sygdom eller indsigt i, hvad det vil sige at leve med diabetes. Det er derfor vigtigt, at sætte sig ind i mulighederne for støtte.

Vær forberedt på, at processen kan tage tid, og at du selv har en vigtig rolle med at forklare dit barns situation og sygdommens betydning i hverdagen.

Vigtigste støttemuligheder

De vigtigste støttemuligheder for dig som ny med type 1-diabetes er:

  • Tilskud til nødvendige merudgifter (Servicelovens § 41). Nødvendige merudgifter er som regel udgifter til medicin, kost, druesukker/juice, transport til kontrol og behandling.
  • Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med orlov ved diagnosticering, løbende kontrol på hospitalet m.m. (Servicelovens § 42).
  • Injektions- og testmateriale, dvs. kanyler og udstyr til blodsukkermåling (Servicelovens § 112).

Få overblik over paragrafferne

Som regel er kommunerne indrettet sådan, at det er forskellige afdelinger, der tager sig af hhv. merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste og injektions- og testmateriale.

Merudgifter for børn og tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med diabetes er som regel placeret i kommunens børn- og unge eller handicapforvaltning.

Injektions- og testmateriale er placeret i kommunens hjælpemiddelafdeling. Du vil derfor oftest have kontakt med flere afdelinger/sagsbehandlere i din kommune.

Regler og gode råd

Når kommunen behandler din sag, er der nogle regler, de skal overholde.

  • Kommunen har f.eks. pligt til at vejlede dig. Det betyder, at sagsbehandleren skal fortælle dig om dine forskellige muligheder for hjælp, når du henvender dig.
  • Kommunen har også pligt til at indhente alle nødvendige oplysninger i din sag. Men du har også pligt til og en interesse i at hjælpe, så sagsbehandleren har alle relevante oplysninger, inden der træffes en afgørelse. 
  • Kommunen skal som udgangspunkt høre dig om din holdning til den afgørelse, de påtænker at træffe, inden de træffer afgørelsen. Og et afslag skal altid begrundes.
  • Herudover er det en god idé, at du søger skriftligt og sørger for at få afgørelsen skriftligt. Et mundtligt afslag kan være svært at klage over. Og husk altid at overholde klagefristen.
  • Det er også godt at vide, at du som regel ikke kan få en bevilling på noget, som du har betalt i forvejen.
  • Endeligt kan et godt råd være, at du i kontakten med kommunen er vedholdende, men venlig og imødekommende. Et positivt samarbejde bidrager som regel til en god sagsbehandling.

Læs socialrådgiverens 10 gode råd

Har du spørgsmål til støttemuligheder og/eller processen med kommunen, er du velkommen til at ringe til vores socialrådgivere i Rådgivningen.

Læs om vores rådgivning

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes