BLIV MEDLEM

Indlæggelse på sygehuset

I forbindelse med diagnosen af diabetes vil en kort indlæggelse, hjælpe til at forstå hvad diabetes handler om.

Når dit barn får konstateret type 1-diabetes, bliver han/hun indlagt i ca. en uge på sygehuset, hvor insulinbehandlingen starter.

På sygehuset vil I lære at måle blodsukker samt lære at tage/give insulin. Over de næste par dage vil personalet finde frem til, hvilken dosis insulin dit barn skal fortsætte med, når I kommer hjem.

Den nye situation med diabetes i familien kræver ekstra meget af dig og din familie i hverdagen. Som forældre skal du kunne måle blodsukker, give insulinindsprøjtninger og undersøge for ketonstoffer i blodet. Personalet på sygehuset vil derfor undervise jer i, hvordan I fremover skal håndtere den nye situation, og hvordan I skal forberede jer på et nyt liv, hvor I skal tage hensyn til jeres barns diabetes.

Undervisning på sygehuset

I dagene på sygehuset vil I blive undervist i diabetes og insulinbehandling. I vil også blive undervist i mad, og hvad der påvirker blodsukkeret. På nogle sygehuse er der tilknyttet en diætist, som vil undervise jer i sund mad, en socialrådgiver som vil hjælpe jer med at søge tilskud til insulin, testmateriale eller orlov. Derudover kan der også være en psykolog tilknyttet afdelingen.

Det er meget forskelligt, hvilke fagpersoner der er tilknyttet den enkelte afdeling. Jeres behandler vil præsentere jer for de fagpersoner, som er tilknyttet netop jeres afdeling.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes