BLIV MEDLEM

Sådan trives unge med diabetes

Børn og unge med diabetes har det på langt de fleste områder ligesom deres kammerater, som ikke har diabetes. Men der er nogle markante undtagelser.

En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed sammenligner livskvalitet og hverdagsliv blandt
børn og unge med og uden diabetes, typisk type 1-diabetes. På de fleste spørgsmål svarer unge med diabetes enslydende med unge uden diabetes. 

Men der er særligt to grupper af unge med diabetes, som har det lidt hårdere end deres venner. Det er gymnasiepiger, og det er unge på erhvervsskoler.

Pigerne er mere utilfredse med deres krop end deres veninder i gymnasiet, de har dårligere trivsel i skolen og sover dårligere. Unge med diabetes, der går på en erhvervsskole, føler sig mere ensomme
end unge uden diabetes og færre oplever at få hjælp og støtte fra deres venner. Her er hovedresultaterne for de to grupper:

På gymnasiet

  • Trives dårligere i skolen: Kun 18 procent af pigerne med diabetes synes meget godt om at gå på gymnasiet, mens det samme gælder for 24 procent af gymnasiepigerne uden diabetes.
  • Vurderer eget helbred dårligere: 78 procent af gymnasiepigerne med diabetes vurderer deres helbred som godt. Det samme gør hele 89 procent af pigerne uden diabetes.
  • Sover dårligere: Kun 36 procent af gymnasiepigerne med diabetes sover mindst otte timer om natten, mod 44 procent uden diabetes. 46 procent med diabetes har ofte søvnproblemer. Det gælder kun for 37 procent uden diabetes.
  • Utilfredshed med egen krop: En større andel af pigerne synes, at de er for tykke (66 procent med diabetes og 54 procent uden), og færre har høj kropstilfredshed (36 procent med diabetes, 43 procent uden).

På erhvervsskolerne

  • Mere ensomme: Flere af erhvervsskoleeleverne med diabetes føler sig ensomme (18 procent med diabetes, 8 procent uden). Færre oplever at kunne få hjælp og støtte fra deres kammerater (57 procent med diabetes, 74 procent uden).*
  • Færre dyrker effektiv motion: Blandt erhvervsskoleelever er der en større andel elever med diabetes, der aldrig dyrker hård fysisk aktivitet, sammenlignet med elever uden diabetes.

Alle har sundere kostvaner

  • Flere over vægtige, men sundere kostvaner: Både blandt drenge og piger med diabetes i grundskolen, på de gymansiale uddannelser og på erhvervsskolerne er en større andel overvægtige end kammeraterne uden diabetes. Til gengæld har de sundere kostvaner sammenlignet med deres jævnaldrende uden diabetes.

OBS: Det statistiske grundlag fra erhvervsskolerne er ikke så stort som for gymnasiet. Der er 297 besvarelser fra unge med diabetes på gymnasiale uddannelser og 33 fra erhvervsskolerne.

Kilde: "Livskvalitet og hverdagsliv blandt børn og unge med diabetes (pdf)",
Statens Institut for Folkesundhed, 2019

Skrevet af Stine Mørkeberg og bragt i medlemsbladet maj 2019

Artikler i dette tema

"Jeg vil bare gerne føle mig normal"

Sofie kan godt nikke genkendende til, at hun indimellem sover dårligt på grund af højt eller lavt blodsukker, og at hun er mindre tilfreds med sin krop end sine jævnaldrende veninder.
Læs Sofies svar på spørgsmålene om trivsel

"Jeg har fået respekt for alkohol"

Da Frederik fik type 1-diabetes, fik han en depression. Han synes, det er svært at få diabetes til at passe med et helt almindeligt ungdomsliv.
Læs Frederiks svar på spørgsmålene om trivsel
To unge drenge sidder med deres tablets

Gymnasiedrenge med diabetes har det bedre

Undersøgelsen viste også, at drenge med diabetes, som går i gymnasiet, på nogle områder trives bedre end deres klassekammerater uden diabetes.
Læs artiklen om gymnasiedrenges trivsel

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes