BLIV MEDLEM

Når andre har ansvaret

Samarbejde er utrolig vigtigt, når man har et barn med diabetes. Det gælder både mor og far imellem, men også samarbejdet med resten af familien, venner, kammeraters forældre, pædagoger og lærere er vigtigt.

Det er en stor opgave at passe et barn med diabetes – især hvis man ikke ved, hvad man skal gøre. Det er derfor vigtigt at informere de voksne, der er omkring dit barn.

Det afhænger naturligvis af barnets alder, hvor meget viden der er brug for. Typisk vil det dog dreje sig om, hvornår og evt. også hvordan de skal måle blodsukker, give insulin samt hvad dit barn må spise. Det er også vigtigt at informere om, hvornår og hvordan de skal handle i tilfælde af problemer med enten høje eller lave blodsukre.

Det handler meget om, at de skal være trygge ved opgaven og vide, hvor og hvornår de skal hente hjælp, hvis de bliver i tvivl.

Mange familier har bedsteforældre eller venner, som gerne vil give en hånd med. Giv dem lov til at hjælpe – også selvom de ikke kan klare opgaven helt så godt, som du selv kan.

Det er vigtigt, at dit barns liv fortsætter som før. Lad andre voksne omkring dit barn have ansvaret for en stund. Det giver dig og din partner mulighed for at samle kræfter og have mere overskud til dit barn, når han/hun kommer glad tilbage fra besøg hos kammerater eller bedsteforældre.

Diabetesmanual 

Diabetesforeningen har udviklet en manual, som skal hjælpe jer forældre med at overlade ansvaret til andre voksne.

Manualen skal ses som en inspiration til, hvad du som forælder kan give videre af information til pædagoger, lærere eller bedsteforældre. I manualen er der opstillet en række punkter, som du kan tage udgangspunkt i. Du kan så tilføje indhold, som er særlig relevant for dit barn.

Læs mere om informationsmaterialet til pædagoger, lærere og bedsteforældre

Brug for sparring og erfaringsudveksling med andre forældre?

I Diabetesforeningens Børnefamiliegrupper kan I møde andre familier med et barn med diabetes. Børnefamiliegruppen står for at arrangere aktiviteter som foredrag, sommerfester og meget mere.

Læs mere om Børnefamiliegrupper

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes