BLIV MEDLEM

Søskende

At være søskende til et barn med diabetes kan til tider være en udfordring. Barnet med diabetes får i perioder store dele af opmærksomheden fra forældrene. ”Du må lige vente, jeg skal lige hjælpe med insulinen, eller vi skal lige måle blodsukker” er udsagn mange søskende til diabetesbørn må vænne sig til.

Også svært at være rask

Raske søskende kan derfor nemt føle sig overset. Søskende til barnet med diabetes kan vise deres behov for kontakt på flere måder, for eksempel ved at være krævende og besværlige eller ved at blive indelukkede og stille. Dette kan komme af følelser som jalousi, afmagt, vrede, misundelse og ensomhed.

Det kan være svært for dit raske barn at give udtryk for sine følelser. Dit raske barn ser, hvor meget barnet med diabetes fylder, og vil ikke være en yderligere belastning for jer eller gøre jer kede af det.

Det er vigtigt, at den raske søskende bliver set og anerkendt, ligesom barnet med diabetes også har behov for at blive set og anerkendt – ikke kun som diabetespatient, men også som person. De raske søskende kommer ofte til at stå i skyggen af de syge søskende. De kan føle sig oversete og savne opmærksomhed, men samarbejder og tilpasser sig i vid udstrækning familiens liv.

Raske søskende påtager sig et stort ansvar over for deres søskende med diabetes og bliver gode til at hjælpe til. Det er jeres opgave som forældre at sørge for, at ansvaret ikke bliver for stort og kommer til at gå ud over dit raske barns liv. Det kan ske, hvis de for eksempel pålægges at være hjemme hos den, der har diabetes, når forældrene er ude i stedet for at besøge deres egne kammerater.

Inddrag søskende

Det er vigtigt, at raske søskende føler sig om del af familien og ikke bliver holdt udenfor. Fortæl dem om diabetes, og hvorfor bror eller søster skal have insulin. Giv dem lov til at fortælle, hvordan de oplever den nye situation. Du kan også lade dem komme med på ambulatoriet, så de selv kan se, hvad der sker.

Mange forældre bruger en fridag på ambulatoriebesøg, hvor de efter besøget laver noget hyggeligt sammen. Det går de raske søskende glip af. Du kan derfor også lave hyggedage for raske søskende, hvor diabetesbarnet ikke kommer med.

Diabetesforeningens kurser er et godt sted at udveksle erfaringer med andre i samme situation. På nogle af kurserne, kan søskende også møde andre søskende og få talt om, hvordan det er.

Læs mere om vores kurser

Det er ikke let

Det er vigtigt, at dit raske barn tydeligt mærker, at det ikke er hans/hendes skyld, at deres søskende har fået diabetes. Tal også om risikoen for, at de også får diabetes.

Det kan forældre gøre

  • Sørg for at have tid alene med dit raske barn
  • Skab et rum for, at det er legalt at tale om, hvordan I har det i familien. Det er for eksempel ok for det raske barn at blive vred, at ønske han/hun bliver syg for at få opmærksomhed osv.
  • Tænk over, om dit barn med diabetes har færre pligter end de raske søskende. Ville du gøre forskel, hvis barnet ikke havde diabetes?

Mange søskende ved godt, at der er brug for mere opmærksomhed, når diabetes driller – men husk alligevel at tale med dem om det. Sig højt, at du godt kan forstå, hvis de er lidt jaloux ind imellem – det er helt ok. Ved at anerkende den negative følelse skaber du mere tryghed og større mulighed for, at barnet vil tale med dig, hvis det er svært i perioder.

Lav evt. også aftaler med din partner om at dele opmærksomheden mellem børnene på skift, så ingen føler sig snydt.

Vær også opmærksom på, at dit barn med diabetes ofte får meget opmærksomhed, der handler om diabetes. De har også behov for at tale med dig om andre ting.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes