MIT DIABETESBLIV MEDLEM

"Diabetes skal fylde så lidt som muligt"

Livskvaliteten og det psykiske velbefindende kan blive påvirket, når man har diabetes. Pårørende bekymrer sig også tit, viser den danske del af et stort internationalt studie.

Ingrid Willaing er forskningsleder på Steno Diabetes Center og står for den danske del af DAWN2-studiet, ligesom hun er med i den globale, videnskabelige styregruppe. Foto: Claus Bjørn Larsen

Det nye studie viser blandt andet, at 21 procent af danske diabetikere har diabetes-stress. Hvordan tolker du tallene?

- at der stadig er områder af diabetesbehandlingen, hvor der er potentiale for at gøre det meget bedre. Det gælder både for personer med diabetes og deres familie, som bør inddrages langt mere og tilbydes uddannelse om for eksempel de psykosociale konsekvenser af diabetes. Vi ved også, at patienterne utrolig gerne vil tale med behandlerne om de psykosociale konsekvenser af diabetes, for de mærker tydeligt, at det psykiske og det fysiske helbred hænger tæt sammen.

Hvorfor er det vigtigt at undersøge de psykiske aspekter ved diabetes?

- Det er vigtigt i sig selv, om man har det godt. Man skal ikke have det dårligere end andre, fordi man har diabetes, og vi ved, at man med støtte og undervisning kan gøre meget for at undgå, at personer med diabetes har dårligere livskvalitet end andre. Det er også vigtigt, fordi resultaterne er med til at pege på, at vi bør gøre alt for, at diabetes fylder så lidt som muligt i folks liv.

Hvilken indflydelse har psykiske aspekter på reguleringen af diabetes?

- De biomedicinske og de psykosociale forhold hænger sammen. Mange med diabetes kan mærke, at det har direkte betydning for deres blodsukker, hvordan de har det følelsesmæssigt. Jeg tror, vi kan nå utrolig langt, hvis behandlerne tør tage emnerne op med patienterne og deres familie. Patienterne vil i hvert fald meget gerne have, at behandlerne lytter og tør gå ind i problematikken, men det sker ikke ofte nok, og jeg tror, det er, fordi behandlerne ikke er sikre på, hvordan de skal håndtere situationen. Behandlerne kan simpelthen være bange for at tage nogle problemstillinger op, de ikke også kan "give en løsning på". Men de skal ikke løse problemerne. De skal derimod give støtte til, at patienterne selv kan tage stilling til og løse problemerne - og det er noget andet.

Hvorfor er der begyndt at komme mere fokus på de psykiske aspekter ved diabetes?

- Det skyldes mange ting. Der er flere og flere, der forsker i området, og der er flere og flere, som interesserer sig for, at livskvaliteten kan påvirke sygdomsudviklingen hos patienterne. Sygdomsudviklingen kan blive direkte påvirket af de følelsesmæssige og psykiske aspekter ved diabetes. Forskningsresultaterne - som for eksempel DAWN2 - er også med til at gøre det legitimt at tale om de psykosociale aspekter af diabetes som et væsentligt område at prioritere.

I diabetesbladet fra september 2013 var temaet de psykiske aspekter ved diabetes. Redaktionen fik ekstra mange - positive - tilbagemeldinger fra læserne. Hvorfor tror du?

- Jeg tror, at en sådan synlighed af problemet er med til at "prikke hul på bylden". Disse problemstillinger ligger lige under overfladen og er et stort problem for mange. Hvis der ikke er nogen, der spørger til de psykiske aspekter eller interesserer sig for dem, så tror man jo, at man er den eneste, der har det sådan, og at man ikke er "normal". Men det er man, for det er nogle følelser og problemstillinger, man deler med mange. Derfor er det en kæmpe lettelse, når der pludselig er nogen - som Diabetesforeningen - der bringer emnet frem. Så bliver det pludselig lige så almindeligt at tale om, som at man for eksempel har et sår på foden. Det bliver aftabuiseret. 

Tabel


Kilde: Det internationale studie DAWN2, Diabetes Attitudes, Wishes and Needs. Den danske del af studiet omfatter 502 personer med diabetes (80 med type 1-diabetes og 422 med type 2-diabetes), 122 familiemedlemmer og 283 behandlere. I alt deltog 15.438 personer i DAWN2 fordelt på 17 lande. Bag DAWN står bl.a. Novo Nordisk og den internationale sammenslutning af diabetesforeninger: International Diabetes Federation (IDF).

Artiklen har været i medlemsbladet november 2013 og er skrevet af Michael Korsbæk.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes