MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Nyresygdom

NyrerDiabetisk nyresygdom (også kaldt nefronpati) er en følgesygdom til diabetes.

Nyrernes funktion og diabetes

Nyrerne fungerer som et filter, der renser blodet for affaldsstoffer. Desuden regulerer nyrerne kroppens indhold af vand og salt og justerer blodtrykket. Nyrerne består af fint forgrenede blodkar, som kaldes blodkarnøgler.

Når nyrerne renser blodet løber blodet igennem blodkarnøglerne, og affaldsstoffer, salt og væske udskilles som urin. Urinen indeholder normalt ganske små mængder æggehvidestof, blandt andet stoffet albumin.

Nyrerne bliver beskadiget af en dårlig reguleret diabetes. Når nyreblodkarnøglerne beskadiges, bliver de utætte, således at albumin bliver udskilt i urinen. Hvis dette ikke bliver behandlet, bliver flere blodkarnøgler beskadiget, og endnu mere albumin vil blive udskilt i urinen.

Også udskillelsen af affaldsstoffet kreatinin stiger, når nyrerne beskadiges. Måling af kreatinin kan dog ikke anvendes til at opdage begyndende diabetisk nyresygdom. 

De færreste diabetikere udvikler nyresvigt på grund af diabetisk nyresygdom. Får man nyresvigt, er det nødvendigt med enten dialyse eller en nyretransplantation.

Hvad er årsagerne til diabetisk nyresygdom?

Diabetes giver i sig selv en øget risiko for nyresygdom, da forekomsten af nyresygdom er markant større hos mennesker med diabetes i forhold til personer uden diabetes. Du har større risiko for at udvikle diabetisk nyresygdom, jo længere tid du har haft diabetes, og jo dårligere din diabetes er/har været reguleret.

Derudover øger rygning risikoen for diabetisk nyresygdom. Bortset fra dette ved man endnu ikke hvorfor, nogle diabetikere udvikler diabetisk nyresygdom, mens andre ikke gør. Man ved dog, at arvelighed også er en faktor.

Hvad er symptomerne for nyresygdomme?

Diabetisk nyresygdom giver ikke vandladningsproblemer og gør ikke ondt. Ved mere fremskreden diabetisk nyresygdom oplever nogle ophobning af vand og salt i kroppen, som giver hævelser i bl.a. ben, fingre eller omkring øjnene. Samtidig med at udskillelsen af albumin øges i urinen, stiger blodtrykket gradvist.

Hvordan bliver jeg undersøgt for diabetisk nyresygdom?

Da der kan gå flere år, uden at diabetisk nyresygdom giver symptomer, er det meget vigtigt, at du får kontrolleret din nyrefunktion hos lægen mindst én gang om året. Det sker gennem en urinprøve, hvor man undersøger hvor meget albumin, der er i urinen, så begyndende nyreskade kan opdages så hurtigt som muligt.

Nogle gange undersøges urin fra det seneste døgn. Som regel er det dog nok at undersøge morgenurinen. Hvis der er en forhøjet udskillelse af æggehvidestof i urinen, skal du som diabetiker have foretaget undersøgelsen ved hver kontrol.

Derudover kan din nyrefunktion kontrolleres med en blodprøve. Det er vigtigt, at lægen også undersøger dit blodtryk regelmæssigt. Behandling af bare et ganske let forhøjet blodtryk kan nemlig forhindre eller forsinke udviklingen af diabetisk nyresygdom.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes