MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Behandling

Mand har dyrket sport og sidder på bænk og måler sit blodsukker
Det tager tid at lære dine diabetessymptomer at kende. Foto: Claus Bjørn Larsen

Når du har diabetes, står du for en stor del af behandlingen selv. Du har måske 15 minutters konsultation hver tredje måned. Det er derfor vigtigt, at du er tryg med din diabetes og kender din krops symptomer på lavt eller højt blodsukker. Det er ikke noget, som du lærer natten over – det tager tid.

På disse sider kan du læse mere om, hvad du kan sørge for, så du får mest ud af din behandling.  

Læs mere om

Behandlingsmål og optimal behandling

Dialog med dine behandlere

Redskaber til hjælp i hverdagen

For at hjælpe dig og andre med diabetes til at få den bedste behandling, har Diabetesforeningen fokus på behandlingskvalitet og egenomsorg.

Vi har i den forbindelse udviklet en række redskaber, som kan hjælpe dig med at styre din diabetes og klæde dig godt på til dine lægebesøg.

Læs mere om redskaber, som kan hjælpe dig i hverdagen med diabetes

Behandlingskvalitet i hele Danmark

Din læge eller behandler indberetter dine tal og målinger til Dansk Voksen Diabetes Database(DVDD). DVDD er et landsdækkende projekt, som udfører kvalitetsmålinger. Målingerne giver indblik i, hvor gode de enkelte sygehusafdelinger (og dermed regionerne) er til at behandle, pleje og genoptræne patienter med bestemte sygdomme – herunder diabetes.

Læs mere om Dansk Voksen Diabetes Database

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes