MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Behandling af diabetes 1

Når du har diabetes, står du for en stor del af behandlingen selv. Det er derfor vigtigt, at du er tryg med din diabetes, og kender din krops symptomer på højt og lavt blodsukker. Hver tredje måned har du mulighed for at drøfte din behandling nøjere ved en konsultation hos din behandler.

Foto: Nils Lund Pedersen

Tema: "Hos diabetesbehandleren"

Temaet blev bragt i medlemsbladet september 2017.

Læs temaet i medlemsbladet

Hvem er mine diabetesbehandlere?

Du vil møde et tværfagligt team i din diabetesklinik. Teamet består oftest af læger, diabetessygeplejersker, kliniske diætister, øjenspecialister og fodterapeuter. Psykolog, socialrådgiver og andre kan også være en del af teamet. 

Teamet vil hjælpe dig til at leve det liv, du ønsker med din diabetes, men din egen indsats er fantastisk vigtig for at det lykkes. Du lever med sygdommen i hverdagen, og er den der kan fortælle om, hvad der fungerer godt eller mindre godt i relation til din diabetes og hele dit sociale liv.

Redskaber til hjælp i hverdagen

En vigtig del af din behandling er, at du passer godt på din krop og finder en god balance i hverdagen.

Vi har i den forbindelse udviklet en række redskaber, som kan hjælpe dig med at styre din diabetes i hverdagen.

Læs mere om redskaber til hverdagen

Teamet kan være din sparringspartner og rådgiver, og der vil være forskellige patientuddannelsestilbud i klinikken afhængigt af dit behov og erfaring med diabetes. 

At leve med diabetes er et stort dagligt arbejde, og det kan ind i mellem føles belastende – det er helt normalt. Hvis din diabetes opleves stressende og fylder alt for meget i din hverdag, kan det være en god idé at tale med en psykolog om det. 

Klædt på til egenomsorg

Når du har fået diagnosen type 1-diabetes, vil du i fremtiden jævnligt skulle til kontrol enten hos egen praktiserende læge, på ambulatorium på sygehus eller begge steder. Går du til kontrol begge steder, er der én af lægerne, der er tovholder.

Din kontrol kan også gennemføres af en anden fagkompetence end den lægefaglige – f.eks. en sygeplejerske. For overskuelighedens skyld er der blot nævnt læge i listen nedenfor.

Langt størstedelen af din behandling foregår uden for sundhedssystemet. En optimal daglig behandling er derfor i høj grad afhængig af en god egenomsorg. Men en god egenomsorg forudsætter, at du som patient er blevet ”klædt på” af din læge til at varetage denne funktion.

Kriterier for den optimale diabetesbehandling:

 • At du får kontrolleret dit langtidsblodsukker (HbA1c), blodtryk og kolesterol hos lægen så hyppigt, som det er anbefalet af de lægefaglige selskaber.
 • At du får kontrolleret dine fødder og øjne så hyppigt, som det er anbefalet af de lægefaglige selskaber.
 • At dine resultater fra andre behandlere (f.eks. øjenlæge) tilbagerapporteres til lægen nemt og hurtigt.
 • At din behandling tilstræbes at udmønte sig i, at du når de optimale behandlingsmål – der kan dog være tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå behandlingsmålene.
 • At du og din læge i samarbejde opstiller, hvilke behandlingsmål du skal stile efter.
 • At lægen forklarer dig til kontrollen, hvor dine tal ligger, og hvilke behandlingmål I bør stile efter.
 • At lægen informerer dig om, hvordan du selv kan medvirke til at nå de fastsatte behandlingsmål ved sund livsstil og god egenomsorg.
 • At konsultationen hos lægen er lang nok til, at du har mulighed for at fortælle og spørge til forskellige problemstillinger fra hverdagen.
 • At lægen indberetter alle dine data til Dansk Voksen diabetes Database (DVDD) for at sikre, at kvaliteten af behandling kan følges.
 • At du får den samme, ensartede, optimale behandling uanset, hvor du bor i landet, og hvem din læge er.
 • At du nemt og hurtigt kan blive tilset af en specialist, hvis det er påkrævet.

Læs om

Mål for din behandling

Insulinbehandling

Blodtryk og måling af blodtryk

Kolesterol

Få gode råd til dit lægebesøg

Kur mod type 1-diabetes

Succes med dobbelttransplantationer af bugspytkirtel og nyre på Rigshospitalet.
Læs mere om kuren

Følg en almindelig dag på diabetesambulatoriet

Højt langtidsblodsukker, blodtryksmålinger, forhøjet æggehvidestof i urinen... Følg en dag på ambulatoriet.
Læs mere om hverdagen på ambulatoriet

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes