MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Behandling

Når du har diabetes, står du for en stor del af behandlingen selv. Du har måske 15 minutters konsultation hver tredje måned. Det er derfor vigtigt, at du er tryg med din diabetes og kender din krops symptomer på lavt eller højt blodsukker. Det er ikke noget, som du lærer natten over – det tager tid.

Mand har dyrket sport og sidder på bænk og måler sit blodsukker
Det tager tid at lære dine diabetessymptomer at kende. Foto: Claus Bjørn Larsen

Læs temaet: "Hos diabetesbehandleren"

Temaet om, hvordan du får mere ud af din diabeteskonsultation blev bragt i medlemsbladet september 2017.

Læs hele temaet i medlemsbladet

På disse sider kan du læse mere om, hvad du kan sørge for, så du får mest ud af din behandling.  

Behandlingsmål og optimal behandling

Dialog med dine behandlere

Få gode råd til dit lægebesøg

Hvem er mine diabetesbehandlere?

Du vil møde et tværfagligt team i din diabetesklinik. Teamet består oftest af læger, diabetessygeplejersker, kliniske diætister, øjenspecialister og fodterapeuter. Psykolog, socialrådgiver og andre kan også være en del af teamet. 

Teamet vil hjælpe dig til at leve det liv, du ønsker med din diabetes, men din egen indsats er fantastisk vigtig for at det lykkes. Du lever med sygdommen i hverdagen, og er den der kan fortælle om, hvad der fungerer godt eller mindre godt i relation til din diabetes og hele dit sociale liv.

Teamet kan være din sparringspartner og rådgiver, og der vil være forskellige patientuddannelsestilbud i klinikken afhængigt af dit behov og erfaring med diabetes. 

At leve med diabetes er et stort dagligt arbejde, og det kan ind i mellem føles belastende – det er helt normalt. Hvis din diabetes opleves stressende og fylder alt for meget i din hverdag, kan det være en god idé at tale med en psykolog om det. 

Redskaber til hjælp i hverdagen

For at hjælpe dig og andre med diabetes til at få den bedste behandling, har Diabetesforeningen fokus på behandlingskvalitet og egenomsorg.

Vi har i den forbindelse udviklet en række redskaber, som kan hjælpe dig med at styre din diabetes og klæde dig godt på til dine lægebesøg.

Læs mere om redskaber, som kan hjælpe dig i hverdagen med diabetes

Behandlingskvalitet i hele Danmark

Din læge eller behandler indberetter dine tal og målinger til Dansk Voksen Diabetes Database(DVDD). DVDD er et landsdækkende projekt, som udfører kvalitetsmålinger. Målingerne giver indblik i, hvor gode de enkelte sygehusafdelinger (og dermed regionerne) er til at behandle, pleje og genoptræne patienter med bestemte sygdomme – herunder diabetes.

Læs mere om Dansk Voksen Diabetes Database

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes