MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Behandlingsmål

For at opnå et godt blodsukker er det vigtigt at have behandlingsmål.

Målet for din diabetesbehandling er, at du får en så velreguleret diabetes som muligt. Dvs. en diabetes med et langtidsblodsukker, kolesteroltal og blodtryk så tæt på det normale som muligt. Formålet er at mindske risikoen for følgesygdomme.

Når du har fået diagnosen type 1-diabetes, vil du i fremtiden jævnligt skulle til kontrol enten hos egen praktiserende læge, på ambulatorium på sygehus eller begge steder. Går du til kontrol begge steder, er der én af lægerne, der er tovholder.

Din kontrol kan også gennemføres af en anden fagkompetence end den lægefaglige – f.eks. en sygeplejerske. For overskuelighedens skyld er der blot nævnt læge i listen nedenfor.

Klædt på til egenomsorg

Langt størstedelen af din behandling foregår uden for sundhedssystemet. En optimal daglig behandling er derfor i høj grad afhængig af en god egenomsorg. Men en god egenomsorg forudsætter, at du som patient er blevet ”klædt på” af din læge til at varetage denne funktion.

Kriterier for den optimale diabetesbehandling:

 • At du får kontrolleret dit langtidsblodsukker (HbA1c), blodtryk og kolesterol hos lægen så hyppigt, som det er anbefalet af de lægefaglige selskaber.
 • At du får kontrolleret dine fødder og øjne så hyppigt, som det er anbefalet af de lægefaglige selskaber.
 • At dine resultater fra andre behandlere (f.eks. øjenlæge) tilbagerapporteres til lægen nemt og hurtigt.
 • At din behandling tilstræbes at udmønte sig i, at du når de optimale behandlingsmål – der kan dog være tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå behandlingsmålene.
 • At du og din læge i samarbejde opstiller, hvilke behandlingsmål du skal stile efter.
 • At lægen forklarer dig til kontrollen, hvor dine tal ligger, og hvilke behandlingmål I bør stile efter.
 • At lægen informerer dig om, hvordan du selv kan medvirke til at nå de fastsatte behandlingsmål ved sund livsstil og god egenomsorg.
 • At konsultationen hos lægen er lang nok til, at du har mulighed for at fortælle og spørge til forskellige problemstillinger fra hverdagen.
 • At lægen indberetter alle dine data til Dansk Voksen diabetes Database (DVDD) for at sikre, at kvaliteten af behandling kan følges.
 • At du får den samme, ensartede, optimale behandling uanset, hvor du bor i landet, og hvem din læge er.
 • At du nemt og hurtigt kan blive tilset af en specialist, hvis det er påkrævet.

Optimale tal

Det er ikke muligt at opstille mål for en diabetesbehandling, der gælder for alle mennesker med type 1-diabetes. Alle får individuelle behandlingsmål.

Dog kan de optimale tal være en rettesnor for dig, som du og din behandler kan tage udgangspunkt i. En guide til de mål du ideelt set bør nå i behandlingen af din diabetes.

Tallene er hentet fra Diabetesforeningens balancekort:

 • Blodsukkerniveauet skal ligge mellem 4 og 7 mmol/l inden et måltid og under 10 mmol/l efter et måltid. Inden sengetid skal det ligge på 6 mmol/l.
 • Langtidsblodsukker (HbA1c) diabetes 1: Under 53 mmol/mol
 • Blodtryk: Under 130/80 mmHg (under 125/75 mmHg ved nyrepåvirkning)
 • Totalkolesterol: Under 4,5 mmol/l (under 4,0 mmol/l ved hjerte-/karsygdom)
 • LDL-kolesterol: Under 2,5 mmol/l (under 1,8 mmol/l ved hjerte-/karsygdom)

Læs mere om balancekortet

Evidens for de optimale tal

Værdierne, vi har angivet som optimale tal er baseret på anbefalinger fra diverse faglige selskaber:

 • Patientvejledning for type 1-diabetes (2014)
 • Klinisk vejledning. Type 2 diabetes i almen praksis. Dansk Selskab for almen medicin. 2004.
 • Diabetes og hjertesygdom. Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Endokrinologisk Selskab. 2008.
 • Forebyggelse af hjertesygdom. Dansk Cardiologisk Selskab. Revideret 2009.
 • Ugeskrift for Læger. 2008; 170: 3634.
 • Type 1-diabetes: diagnosis and management of type 1 diabetes in children, young people and adults. National Institute for Clinical Excellence. Update 2009.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes