MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Behandlingsmål

Målet for din diabetesbehandling er, at du får en så velreguleret diabetes som muligt. Dvs. en diabetes med et langtidsblodsukker, kolesteroltal og blodtryk så tæt på det normale som muligt. Formålet er at mindske risikoen for følgesygdomme.

Optimale tal

Det er ikke muligt at opstille mål for en diabetesbehandling, der gælder for alle mennesker med type 1-diabetes. Alle får individuelle behandlingsmål.

Dog kan de optimale tal være en rettesnor for dig, som du og din behandler kan tage udgangspunkt i. En guide til de mål du ideelt set bør nå i behandlingen af din diabetes.

Tallene er hentet fra Diabetesforeningens balancekort:

 • Blodsukkerniveauet skal ligge mellem 4 og 7 mmol/l inden et måltid og under 10 mmol/l efter et måltid. Inden sengetid skal det ligge på 6 mmol/l.
 • Langtidsblodsukker (HbA1c) diabetes 1: Under 53 mmol/mol
 • Blodtryk: Under 130/80 mmHg (under 125/75 mmHg ved nyrepåvirkning)
 • Totalkolesterol: Under 4,5 mmol/l (under 4,0 mmol/l ved hjerte-/karsygdom)
 • LDL-kolesterol: Under 2,5 mmol/l (under 1,8 mmol/l ved hjerte-/karsygdom)

Læs mere om balancekortet

Evidens for de optimale tal

Værdierne, vi har angivet som optimale tal er baseret på anbefalinger fra diverse faglige selskaber:

 • Patientvejledning for type 1-diabetes (2014)
 • Klinisk vejledning. Type 2 diabetes i almen praksis. Dansk Selskab for almen medicin. 2004.
 • Diabetes og hjertesygdom. Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Endokrinologisk Selskab. 2008.
 • Forebyggelse af hjertesygdom. Dansk Cardiologisk Selskab. Revideret 2009.
 • Ugeskrift for Læger. 2008; 170: 3634.
 • Type 1-diabetes: diagnosis and management of type 1 diabetes in children, young people and adults. National Institute for Clinical Excellence. Update 2009.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes