MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Dialog med din behandler

Hvem er mine diabetesbehandlere?

Du vil møde et tværfagligt team i din diabetesklinik. Teamet består oftest af læger, diabetessygeplejersker, kliniske diætister, øjenspecialister og fodterapeuter. Psykolog, socialrådgiver og andre kan også være en del af teamet. 

Teamet vil hjælpe dig til at leve det liv, du ønsker med din diabetes, men din egen indsats er fantastisk vigtig for at det lykkes. Du lever med sygdommen i hverdagen, og er den der kan fortælle om, hvad der fungerer godt eller mindre godt i relation til din diabetes og hele dit sociale liv.

Teamet kan være din sparringspartner og rådgiver, og der vil være forskellige patientuddannelsestilbud i klinikken afhængigt af dit behov og erfaring med diabetes. 

At leve med diabetes er et stort dagligt arbejde, og det kan ind i mellem føles belastende – det er helt normalt. Hvis din diabetes opleves stressende og fylder alt for meget i din hverdag, kan det være en god idé at tale med en psykolog om det. 

Læs om en helt almindelig torsdag på diabetesambulatoriet på Frederiksberg Hospital

Forbered dine kontrolbesøg og få et godt samarbejde med dine behandlere 

Afhængigt af dit behov og aftale med dine behandlere vil du komme til kontrol i diabetesklinikken - ofte ca. hver tredje måned. Det er en god idé, at du forbereder dine besøg i diabetesklinikken og tænker over, hvad du ønsker at drøfte med dine behandlere. Det kan f.eks. være, hvordan du har det med din diabetes, evt. lave eller svingende blodsukre eller, hvordan din behandling fungerer i forhold til din sport, dit arbejde, sex, familie og netværk.

Dialogen med din(e) behandler(e) er vigtig for din sparring og hjælp fra teamet. Det kan være en god idé at skrive ned, når du oplever et problem. Så kan du bedre huske det, når du har mødet med din behandler. Derudover kan det være en god idé at have en nær pårørende med. 

Hvad bliver tjekket?

Dine behandlere har retningslinjer for, hvad der er nødvendigt at tjekke for at forebygge følgesygdomme til diabetes og for at sikre, at du får den bedste behandling. Retningslinjerne indeholder følgende punkter, som der vil være en fast plan for i din diabetesklinik: 

 • HbA1c (langtidsblodsukker/blodsukker)
 • Fasteglukose
 • Gennemgang af dine egne blodsukkermålinger
 • Injektionsteknik og eftersyn af stikkesteder
 • Blodtryk
 • Kolesteroltal
 • Nyretjek: måling af urinalbumin (om der er æggehvidestoffer/protein i urinen) og måling af s-kreatin
 • Øjenundersøgelse
 • Fodundersøgelse
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Vægt
 • Rygestatus
 • Vaner i forhold til mad og motion
 • Egenomsorg, dit humør, psykologiske og sociale aspekter.

Bliv styrket i mødet med din behandler

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden har udviklet initiativet ”Hed Sundhedsvæsen”, som har til mål at øge patientsikkerheden ved at fremme, at patienter og pårørende får mere indflydelse på egen behandling og forløb og dermed er med til at undgå fejl.

”Hej Sundhedsvæsen” samler og deler gode råd, viden, redskaber og inspiration til, hvordan du som patient eller pårørende kan være med til at undgå fejl og sikre, at du får den bedst mulige behandling, når du er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Læs mere om "Hej Sundhedsvæsen"

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes