MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Optimal diabetesbehandling

Når du har fået diagnosen type 1-diabetes, vil du i fremtiden jævnligt skulle til kontrol enten hos egen praktiserende læge, på ambulatorium på sygehus eller begge steder. Går du til kontrol begge steder, er der én af lægerne, der er tovholder.

Din kontrol kan også gennemføres af en anden fagkompetence end den lægefaglige – f.eks. en sygeplejerske.

For overskuelighedens skyld er der blot nævnt læge i listen nedenfor.

Klædt på til egenomsorg

Langt størstedelen af din behandling foregår uden for sundhedssystemet. En optimal daglig behandling er derfor i høj grad afhængig af en god egenomsorg. Men en god egenomsorg forudsætter, at du som patient er blevet ”klædt på” af din læge til at varetage denne funktion.

Kriterier for den optimale diabetesbehandling

 • At du får kontrolleret dit langtidsblodsukker (HbA1c), blodtryk og kolesterol hos lægen så hyppigt, som det er anbefalet af de lægefaglige selskaber.
 • At du får kontrolleret dine fødder og øjne så hyppigt, som det er anbefalet af de lægefaglige selskaber.
 • At dine resultater fra andre behandlere (f.eks. øjenlæge) tilbagerapporteres til lægen nemt og hurtigt.
 • At din behandling tilstræbes at udmønte sig i, at du når de optimale behandlingsmål – der kan dog være tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå behandlingsmålene.
 • At du og din læge i samarbejde opstiller, hvilke behandlingsmål du skal stile efter.
 • At lægen forklarer dig til kontrollen, hvor dine tal ligger, og hvilke behandlingmål I bør stile efter.
 • At lægen informerer dig om, hvordan du selv kan medvirke til at nå de fastsatte behandlingsmål ved sund livsstil og god egenomsorg.
 • At konsultationen hos lægen er lang nok til, at du har mulighed for at fortælle og spørge til forskellige problemstillinger fra hverdagen.
 • At lægen indberetter alle dine data til Dansk Voksen diabetes Database (DVDD) for at sikre, at kvaliteten af behandling kan følges.
 • At du får den samme, ensartede, optimale behandling uanset, hvor du bor i landet, og hvem din læge er.
 • At du nemt og hurtigt kan blive tilset af en specialist, hvis det er påkrævet.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes