MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Lavt blodsukker

Hvad er symptomerne på for lavt blodsukker?

Symptomer Lavt Blodsukker

Symptomer på for lavt blodsukker:

 • Sved
 • Sitren
 • Sult
 • Sur
 • Bleg
 • Besvime

Hvad er årsagen til for lavt blodsukker?

Der kan være forskellige årsager til, at du får lavt blodsukker. Nogle af de mest hyppige årsager er:

 • du har spist mindre, end du plejer
 • du har taget for meget insulin
 • du har været mere fysisk aktiv, end du plejer
 • du har drukket alkohol
 • du har ændret injektionssted

Hvad gør jeg, når jeg får for lavt blodsukker (hypoglykæmi)?

Når blodsukkeret kommer under ca. 3,9 mmol/l, er det for lavt. Det kalder man insulinføling. I det tilfælde kan kroppen reagere med forskellige symptomer, som f.eks. sult, sved, rysten, koncentrationsbesvær og hjertebanken.

Det er vigtigt, at du straks reagerer på disse symptomer ved at indtage 15-20 gram hurtigt optageligt kulhydrat, f.eks. druesukker, frugtjuice eller sodavand og en halv skive rugbrød eller lignende bagefter.

Hvis du ikke får disse kulhydrater, falder blodsukkeret yderligere. Du kan blive ude af stand til selv at gøre noget, og derfor får du behov for hjælp fra andre. Det kalder man insulintilfælde. Hvis det lave blodsukker fortsat ikke behandles, bliver du bevidstløs. Det kalder man insulinchok.

Hvordan behandles insulinchok?

Insulinchok behandles ved, at der sprøjtes glukagon ind i musklen. Denne behandling bør altid følges op med indtagelse af langsomt optagelige kulhydrater (f.eks. rugbrød). Ellers risikerer du endnu et insulintilfælde.

Glukagon (handelsnavn GlucaGen) kan købes i sæt med glukagon, sprøjte og brugsanvisning. Du kan kun købe glukagon på recept. Det er en god idé, at du har instrueret dine pårørende/bekendte/kolleger i at give glukagon, så de ved, hvad de skal gøre, hvis det bliver nødvendigt.

Vær opmærksom på, at du efter et insulintilfælde, dvs. svært hypoglykæmitilfælde (kræver hjælp af anden person), har fem til ti gange øget risiko for nyt insulintilfælde (hypoglykæmitilfælde) inden for det næste døgn.

Hvad er forskellen på insulinføling, insulintilfælde og insulinchok?

Insulinføling
Symptomer: Sult, sved, rysten, koncentrationsbesvær, hjertebanken.

Du er selv i stand til at gøre det, der skal gøres, dvs. indtage den nødvendige mængde kulhydrater. 

Insulintilfælde
Symptomer: Som ovenfor og desuden bevidsthedspåvirket, men stadig vågen.

Du skal have hjælp fra andre til at give dig det, du skal have for at få blodsukkeret op igen. (Hvis du er i stand til at række tunge, kan du også synke dvs. drikke eller spise noget).

Insulinchok
Du er bevidstløs og afhængig af hjælp fra dine omgivelser. Du skal have glucagonindsprøjtning, og der må ikke gives noget at drikke, når du er bevidstløs! Herefter skal du have en samtale med en læge/sygeplejerske. 

Hvornår kan det lave blodsukker blive farligt?

Bilkørsel

Du må under ingen omstændigheder føre bil, når dit blodsukker er lavt.

Alkohol

Hvis du skal i byen en aften, så husk at oplyse dine venner om, at du har type 1-diabetes og får insulin. Et svært hypoglykæmitilfælde kan meget let forveksles med beruselse.

Når du drikker alkohol, falder dit blodsukker. Du kan forhindre, at dit blodsukker falder ved at spise eller drikke noget med kulhydrater eller nedsætte din insulindosis.

Når du drikker alkohol svækkes den “mekanisme” i kroppen, der hjælper dig igennem et meget lavt blodsukker. Kroppen har reservedepoter af sukker i f.eks. leveren, som bliver frigivet, hvis blodsukkeret er faldet meget. Dit blodsukker vil således stige igen, og du kan nå at reagerer på det lave blodsukker, måske bede andre om hjælp.

Men, når du er påvirket af alkohol, svækkes symptomerne på lavt blodsukker, og du når ikke at opfatte symptomerne og reagerer på dem. Falder du i søvn, sover du måske så tungt, at du ikke opdager, at noget er galt. Det kan betyde, at dit blodsukker falder så meget, at du får insulinchok, og får brug for hjælp fra andre.

Sørg for at have et ID-kort eller andet kort på dig, hvoraf det fremgår, at du har type 1-diabetes og er i insulinbehandling. ID-kort kan rekvireres hos Diabetesforeningen.

Om natten

Mange er bange for det lave blodsukker om natten, da det lave blodsukker kan medføre bevidstløshed og i yderste tilfælde, at man ikke vågner om morgenen. Dette sker dog meget sjældent.

Realiteten er, at faren er overdreven. Leveren har et sukkerdepot, hvor sukkeret frigøres, når blodsukkeret bliver for lavt. Dvs. du når at vågne op, og har muligheden for at indtage noget med kulhydrater eller bede andre om hjælp.

Men det er meget ubehageligt at opleve nætter med for lavt blodsukker, så mål og registrer dit blodsukker og fortæl din læge og sygeplejerske om det.

NB. Vær opmærksom på at ekstra indtagelse af kulhydrat ved sengetid nedsætter risikoen for hypoglykæmi først på natten, men hindrer ikke nødvendigvis hypoglykæmi sent på natten eller hen på morgenstunden.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes