MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Insulin

Insulin og injektion 

Når du har type 1-diabetes er din krop holdt op med at producere insulin. Når din krop ikke laver insulin, kan den ikke hjælpe energien fra maden ind i dine celler. Din krop får ingen brændstof og sulter.

Når det sker, reagerer leveren ved at frigive noget af det lagrede fedt, så kroppen i stedet kan bruge fedt som brændstof. I den proces dannes ketonstoffer (syre), som kan gøre dig meget syg. Det er derfor livsvigtigt, at tilføre kroppen insulin, når man har type 1-diabetes. 

Den rigtige behandling

Der findes i dag flere mulige insulinpræparater, og din behandler vil hjælpe dig med at finde frem til den bedst mulige behandling til dig. Målet er, at behandlingen fungerer godt for dig, og at du opnår en god diabetesregulation, dvs. at du undgår for mange høje og lave blodsukre, og at din langtidsprøve når det mål, som du og din behandler aftaler.

Honeymoon/Remission

Honeymoon/remission er en periode, hvor nogen efter behandlingsstart kan opleve et faldende behov i den insulindosis, man skal tage med pen eller pumpe.

Det skyldes, at ens egne insulinproducerende celler, der får hjælp fra den tilførte insulin, igen i en periode kan blive akive og producere insulin.

Tag en snak med dine behandlere, hvis du oplever dette.

Udgangspunktet for din insulinbehandling er din dagligdag. Det vil sige, den måde hvorpå din dagligdag fungerer med mad, arbejde, familieliv, fritid/sport, økonomi m.m. Sammen med din behandler tilpasser du din insulinbehandling disse behov og dine daglige målinger af blodsukker. 

Behandlingen prøver at efterligne den normale bugspytkirtels funktion, og derfor er den mest almindelige behandling at få en langsomtvirkende (basal) insulin 1-2 gange i døgnet, suppleret med hurtigtvirkende (bolus) insulin til måltider og evt. til snacks. 

Du skal regne med en indkøringsperiode, når du starter din behandling, hvor du sammen med din behandler tilpasser din insulindosis, og hvor du lærer dig selv at kende mht., hvordan du reagerer på behandlingen. Blodsukkermålinger er en vigtig og uvurderlig kilde til information om effekten af behandlingen. Diskuter og aftal med din behandler, hvilke målinger der er relevante for dig. 

Hvordan opbevarer jeg min insulin? 

Insulinpenne eller ampuller, der ikke er taget i brug, opbevares i køleskab (2-8° C). Holdbarheden fremgår af mærkning på emballagen.

Insulin, der er taget i brug, skal opbevares ved almindelig stuetemperatur, hvor det er holdbart i 4-6 uger. Se i øvrigt indlægsseddel. Insulin tåler ikke frostgrader og varmegrader over 25-30° C (se det enkelte produkts indlægsseddel).

Læs mere om insulinbehandling med pen

Læs mere om insulininjektion med pen

Læs om insulinpumpe

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes