MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Insulinbehandling med pen

Insulinbehandling

Insulinbehandlingen skal tilpasses dine behov for insulin. De fleste med type 1-diabetes er i behandling med måltids-/basalinsulin med i alt 3-4 injektioner i døgnet.

Du skal tage hurtigtvirkende insulin til måltiderne og langsomtvirkende insulin til sengetid. Nogle gange aftales det, at man skal tage sin langsomtvirkende insulin til aftensmaden, til morgenmaden, eller både morgen og aften.

Simpeljustering af insulindosis

De fleste diabetikere bliver anbefalet fire blodsukkermålinger i døgnet – dvs. før måltiderne og ved sengetid. Ved måltids-/basalinsulin justeres den langsomtvirkende insulin ved sengetid afhængigt af morgenblodsukker. Du kan typisk ændre med to enheder ad gangen. Afvent 3-4 dage inden fuld effekt af ændringen.

Du vurderer bedst måltidsinsulindosis ved at måle dit blodsukker 90 minutter efter måltidet. Har du lave blodsukkerværdier tidligt på natten, kræver det ofte justering af den hurtigtvirkende insulin til aftensmaden.

Du bør kun foretage blivende ændringer på baggrund af systematiske blodsukkermålinger tre fortløbende døgn. Den dosis insulin, du tager til måltiderne, kan du ændre løbende i forhold til det aktuelle blodsukker, mad og forventet fysisk aktivitet.

Du kan nedsætte din dosis af insulin med et par enheder, hvis dit blodsukker er lavt, du spiser mindre, eller du er mere aktiv end normalt. Eller du kan tage mere insulin, hvis dit blodsukker er højt, du spiser mere, eller du er mindre aktiv.

Jeg har glemt at tage min insulin – hvad gør jeg?

Hvis du glemmer at tage din insulin, stiger dit blodsukker, og der vil eventuelt komme symptomer med tørst, hyppig vandladning, træthed og synsændringer. Symptomerne forsvinder, når der igen er tilstrækkelig insulin i kroppen.

Er du sikker på, at du har glemt en injektion, tager du denne på det tidspunkt, hvor du bliver opmærksom på forglemmelsen. Kontroller dog først dit blodsukker. Kontakt evt. din læge eller diabetesambulatoriet. Kontroller også blodsukkeret et par timer senere. Husk at selv erfarne diabetikere kan glemme at tage deres insulin.

Det kan være en hjælp med et lille kalenderkort eller lommebog, hvor du sætter et kryds, hver gang du har taget insulin. Du kan også få insulinpenne, der kan huske, hvornår der sidst er givet insulin. Der findes også flergangsinsulinpenne med memory, en hætte til din engangspen med memory (Timesulin). Eller du kan sætte alarm på mobiltelefon, PC og apoteket har også sms-service.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes