MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Sådan tager du insulin med pen

Se en lille film, der viser, hvordan du tager din insulin med pen. Længere nede på siden kan du læse de gode råd til insulininjektion og injektionsteknik.Videoen er lavet i et samarbejde mellem Steno Diabetes Center og Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker. 

Hvordan tager jeg insulin med pen?

Insulin skal sprøjtes ind i fedtvævet under huden. Det er vigtigt, at du ikke kommer til at sprøjte insulinen ind i musklen, som ligger under fedtlaget. Da insulinen derved optages hurtigere og mere koncentreret, med det resultat at dit blodsukker kan falde hurtigt til et meget lavt niveau.

Det er også vigtigt, at du spreder injektionerne, dvs. stikker et nyt sted hver gang, og at du skifter nålen hver gang. Således kan du undgå at få såkaldte insulin infiltrater, der føles som hårde områder eller knuder i fedtvævet.

Nogle har mere tendens end andre til at udvikle insulin infiltrater. Infiltrater kan have den virkning, at dit blodsukker svinger uforklarligt. Din diabetessygeplejerske vil vise dig, hvordan du skal gøre.

Gode råd til insulininjektion og injektionsteknik

 • Vask hænderne, inden du starter injektionen.
 • Tjek, at det er den rigtige insulintype til det rigtige tidspunkt og i korrekt dosis. Insulinen bør have stuetemperatur.
 • Ved langsomtvirkende eller blandingsinsulin med langsomtvirkende insulin vendes pennen mindst ti gange frem og ti gange tilbage, indtil insulinet er ensartet mælkehvidt. Dette gælder dog ikke langsomtvirkende analog-insuliner.
 • Påsæt nålen og tjek, at pennen fungerer ved at sikre, at der kommer en dråbe insulin på nålespidsen (vejledningen for de enkelte pensystemer følges).
 • Som tommelfingerregel tages hurtigtvirkende insulin i maven og langsomtvirkende insulin i lårene. Mennesker har dog en forskellig fordeling af fedtvæv på kroppen, hvorfor det er vigtigt at drøfte med sin diabetessygeplejerske, hvor det er mest hensigtsmæssigt for dig at injicere din insulin. Insulin optages lidt hurtigere fra mave end fra lår.
 • Undersøg, at injektionsstedet er uden sår, tegn på infektioner eller blå mærker. Vær sikker på, at det nye injektionssted er mindst 1 cm fra sidste injektionssted. Tjek for eventuelle knuder eller fortykkelser.
 • Du skal aftale med din diabetessygeplejerske, hvilken nål der er bedst for dig. Som udgangspunkt anbefales nåle på 4 – 5 mm.
 • Som hovedregel injiceres nålen i 90 graders vinkel på plan hud. Har du meget lidt fedtvæv, der hvor du vil stikke dig, anbefaler vi, at du injicerer insulinen i en hudfold, som du løfter mellem tommel og pegefinger. Rådfør dig gerne med din diabetessygeplejerske. Vent ti sekunder og træk nålen ud. Hvis du oplever at få blå mærker, kan du prøve at give et tryk på indstiksstedet med en finger i 30-60 sekunder.

  OBS! Løft ikke musklen med op i hudfolden. Hvis hudfolden er fri af musklen, kan du bevæge hudfolden frit.
 • Efter endt injektion tager du nålen af og placerer den i en brudsikker boks.

Hvis du får en dosis insulin på mere end 40 enheder, og du føler ubehag ved det, kan du dele dosis i to injektioner, der tages lige efter hinanden.

Lægemiddelkataloget viser en oversigt over, hvilke insulintyper der findes i Danmark.

Se oversigten over insulintyper i Danmark

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes