MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Støtte og rettigheder

Der er meget at holde styr på, når du lige har fået diagnosen type 1-diabetes. Men der er heldigvis en masse hjælpe at hente i din kommune. Læs mere på denne side om de regler og paragraffer, der er relevante for dig.

Kvinde taler fortroligt med mand
Via Diabetesforeningen kan du både tale med fagpersoner og andre diabetikere

Tema: Dig og kommunen

Temaet blev bragt i medlemsbladet i maj 2014.

Læs temaet i medlemsbladet

Har du nogen gange flere spørgsmål end svar, når det gælder dit liv med diabetes? Hvor går du hen og spørger?

Uanset om du er ny med diabetes 1, eller om du har haft sygdommen i mange år, kan du få behov for støtte og rådgivning af professionelle eller personer, der selv har diabetes og kender udfordringerne.

I Diabetesforeningen kan vi hjælpe dig med en bred vifte af tilbud. Her kan du både tale med fagpersoner og andre diabetikere, der kan give dig hjælp og støtte til netop det, du har brug for hjælp og støtte til.

Få et overblik over relevante regler og paragraffer

Mangler du et overblik over de regler og paragraffer, som er relevante for dig som diabetiker eller pårørende? Så er der hjælp at hente i denne oversigt, der indeholder en liste over, hvad du som diabetiker kan søge tilskud til, samt hvilke regler og paragraffer du skal søge efter, når du skal søge om økonomisk støtte hos din kommune.

Få et hurtigt overblik over de relevante regler og paragraffer

 

10 gode råd, når du søger støtte i din kommune

1. Få det på skrift
Søg skriftligt, og få dine afgørelser skriftligt. Et mundtligt afslag er svært at klage over.

2. Betal ikke på forhånd
Som udgangspunkt kan du ikke få bevilling på noget, du selv har betalt på forhånd.

3. Kommunen skal vejlede dig
Kommunen har pligt til at vejlede dig og fortælle dig om dine forskellige muligheder for hjælp, hvis du henvender dig.

4. Kommunen skal indhente oplysninger
Kommunen har pligt til at indhente alle nødvendige oplysninger i din sag, ligesom du har pligt til at sikre, at kommunen har de relevante oplysninger. Sagsbehandleren har ikke nødvendigvis viden om diabetes.

5. Du skal høres
Din kommune skal som udgangspunkt partshøre dig, inden der bliver truffet en afgørelse. Det vil sige, at du skal orienteres om de oplysninger, kommunen træffer afgørelsen på baggrund af, og du skal have mulighed for at komme med bemærkninger. Sker det ikke, kan afgørelsen være ugyldig.

6. Et afslag skal begrundes
En afgørelse, som giver helt eller delvist afslag, skal altid begrundes med 1) kommunens konkrete vurdering 2) de oplysninger, der er lagt vægt på og 3) de juridiske regler, afgørelsen hviler på. Hvis begrundelsen ikke lever op til kravene, kan afgørelsen være ugyldig.

7. Du kan klage over et afslag
Der skal altid følge en klagevejledning med i et afslag. Sørg for at overholde klagefristen. Og at få en bekræftelse på, at kommunen har modtaget din klage.

8. Ydelsen kan gives, fra du søger
Ved bevilling gives ydelsen i mange situationer fra ansøgningstidspunktet.

9. Søg igen, hvis du flytter kommune
Hvis du flytter kommune, skal du søge dine bevillinger igen. Men vær opmærksom på, at ved en del bevillinger skal den kommune, du flytter til, fortsætte udbetalingen, indtil denne nye kommune har truffet en afgørelse i sagen.

10. Vær venlig
Vær vedholdende, venlig og imødekommende. Et positivt samarbejde bidrager til en god sagsbehandling.

 

 

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes