BLIV MEDLEM

Støtte og rettigheder

Der er meget at holde styr på, når du lige har fået diagnosen type 1-diabetes. Men der er heldigvis en masse hjælpe at hente i din kommune. Læs mere på denne side om de regler og paragraffer, der er relevante for dig.

Tema: Dig og kommunen

Temaet blev bragt i medlemsbladet i maj 2014.

Læs temaet i medlemsbladet

Uanset om du er ny med diabetes 1, eller om du har haft sygdommen i mange år, kan du få behov for støtte og rådgivning af professionelle eller personer, der selv har diabetes og kender udfordringerne.

I Diabetesforeningen kan vi hjælpe dig med en bred vifte af tilbud. Her kan du både tale med fagpersoner og andre diabetikere, der kan give dig hjælp og støtte til netop det, du har brug for hjælp og støtte til.

Kontakt Diabetesrådgiverne

Vigtigste støttemuligheder

De vigtigste støttemuligheder for dig som ny med type 1-diabetes er:

  • Tilskud til nødvendige merudgifter (Servicelovens § 100). Nødvendige merudgifter er som regel udgifter til medicin, kost, druesukker/juice, transport til kontrol og behandling.
  • Injektions- og testmateriale, dvs. kanyler og udstyr til blodsukkermåling (Servicelovens § 112)

Læs mere om dine muligheder for hjælp og tilskud fra det offentlige

Samarbejdet med kommunen

Det er Diabetesforeningens erfaring, at mange især i den første tid efter diagnosen har svært ved at overskue situationen med alt, hvad det indebærer, og samtidig skulle søge hjælp hos kommunen.

Nogle kan opleve processen med kommunen som forvirrende, og den kommunale sagsbehandler har måske ikke altid tilstrækkelig viden om diabetes som sygdom eller indsigt i, hvad det vil sige at leve med diabetes. Det er derfor vigtigt, at sætte sig ind i mulighederne for støtte.

Vær forberedt på, at processen kan tage tid, og at du selv har en vigtig rolle med at forklare din situation og sygdommens betydning i hverdagen.

Hvem skal du tale med?

Som regel er kommunerne indrettet sådan, at det er forskellige afdelinger, der tager sig af hhv. merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste og injektions- og testmateriale.

Merudgifter for voksne er som regel placeret i kommunens social- og handicapforvaltning. Injektions- og testmateriale er placeret i kommunens hjælpemiddelafdeling. Du vil derfor oftest have kontakt med flere afdelinger/sagsbehandlere i din kommune.

Regler og gode råd

Når kommunen behandler din sag, er der nogle regler, de skal overholde:

  • Kommunen har f.eks. pligt til at vejlede dig. Det betyder, at sagsbehandleren skal fortælle dig om dine forskellige muligheder for hjælp, når du henvender dig.
  • Kommunen har også pligt til at indhente alle nødvendige oplysninger i din sag. Men du har også pligt til og en interesse i at hjælpe, så sagsbehandleren har alle relevante oplysninger, inden der træffes en afgørelse.
  • Kommunen skal som udgangspunkt høre dig om din holdning til den afgørelse, de påtænker at træffe, inden de træffer afgørelsen. Og et afslag skal altid begrundes.
  • Herudover er det en god idé, at du søger skriftligt og sørger for at få afgørelsen skriftligt. Et mundtligt afslag kan være svært at klage over. Og husk altid at overholde klagefristen.
  • Det er også godt at vide, at du som regel ikke kan få en bevilling på noget, som du har betalt i forvejen.
  • Endeligt kan et godt råd være, at du i kontakten med kommunen er vedholdende, men venlig og imødekommende. Et positivt samarbejde bidrager som regel til en god sagsbehandling.

Få et overblik over relevante regler og paragraffer

Mangler du et overblik over de regler og paragraffer, som er relevante for dig som diabetiker eller pårørende? Så er der hjælp at hente i denne oversigt, der indeholder en liste over, hvad du som diabetiker kan søge tilskud til, samt hvilke regler og paragraffer du skal søge efter, når du skal søge om økonomisk støtte hos din kommune.

Få et hurtigt overblik over de relevante regler og paragraffer


10 gode råd, når du søger økonomisk støtte i din kommune

1. Få det på skrift

Søg skriftligt, og få dine afgørelser skriftligt. Et mundtligt afslag er svært at klage over.

2. Betal ikke på forhånd

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan få en bevilling på noget, som du selv har betalt på forhånd.

3. Kommunen skal vejlede dig

Kommunen har pligt til at vejlede dig. Det betyder, at sagsbehandleren skal fortælle dig om dine forskellige muligheder for hjælp, hvis du henvender dig.

4. Kommunen skal indhente oplysninger

Kommunen har pligt til at indhente alle nødvendige oplysninger i din sag. Men du har også pligt til at sikre, at kommunen har de relevante oplysninger. Sagsbehandleren har ikke nødvendigvis indgående viden om diabetes.

5. Du skal høres

Din kommune skal som udgangspunkt partshøre dig, inden der bliver truffet en afgørelse. Det vil sige, at du skal orienteres om de oplysninger, kommunen træffer afgørelsen på baggrund af, og du skal have mulighed for at komme med bemærkninger. Sker det ikke, kan afgørelsen være ugyldig.

6. Et afslag skal begrundes

En afgørelse, som giver helt eller delvist afslag, skal altid begrundes med 1) kommunens konkrete vurdering 2) de oplysninger, der er lagt vægt på og 3) de juridiske regler, afgørelsen hviler på. Hvis begrundelsen ikke lever op til kravene, kan afgørelsen være ugyldig.

7. Du kan klage over et afslag

Der skal altid følge en klagevejledning med i et afslag. Sørg for at overholde klagefristen. Og at få en bekræftelse på, at kommunen har modtaget din klage.

8. Ydelsen kan gives, fra du søger

Ved bevilling gives ydelsen i mange situationer fra ansøgningstidspunktet.

9. Søg igen, hvis du flytter kommune

Hvis du flytter kommune, skal du søge dine bevillinger igen. Men vær opmærksom på, at ved en del bevillinger skal den kommune, du flytter til, fortsætte udbetalingen, indtil denne nye kommune har truffet en afgørelse i sagen.

10. Vær venlig

Vær vedholdende, men venlig og imødekommende. Et positivt samarbejde bidrager til en god sagsbehandling.

Husk, du altid kan ringe til Diabetesforeningens rådgivning, hvis du har brug for at drøfte dine muligheder.

 

 

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes