MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Nyerhvervelse af kørekort

Hvis du vil tage kørekort, skal du være opmærksom på, at kravene er anderledes for mennesker med diabetes end for mennesker uden diabetes. Ved nyerhvervelse står din kørelærer for at indlevere de nødvendige papirer og dokumenter til kommunen.

Helbredskrav

Du skal opfylde nogle helbredskrav. For at kunne dokumentere at du opfylder kravene, skal du få lavet en helbredsundersøgelse hos din læge og få en lægeattest.

Du skal selv betale for lægeattesten, men du kan søge om at få dækket udgifterne som merudgift via Servicelovens § 100.

Læs mere om Servicelovens § 100

Da kommunen kan se på lægeattesten, at du har type 1-diabetes, skal de tage kontakt til politiet, som skal tage stilling til de helbredsmæssige aspekter i forbindelse med, at du tager kørekort.

Politiet tager kontakt til embedslægen. Embedslægen vurderer, hvilke begrænsninger din diabetes skal medføre i forhold til dit kørekort og kommer med en anbefaling til politiet på baggrund af bl.a. helbredsvurderingen fra din læge, bekendtgørelsen om kørekort og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvis politiet mener, at kørekort ikke kan udstedes, eller at det kun kan udstedes med tidsbegrænsning, sender politiet deres afgørelse direkte til dig. Samtidig vil politiet vejlede dig om dine muligheder for at klage over afgørelsen.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes