BLIV MEDLEM

Regler for udstedelse og fornyelse

Læs reglerne herunder, samt download kørekortattest og diabetesattest.

Reglerne for udstedelse og fornyelse af kørekort til mennesker med diabetes afhænger af:

 • Din helbredstilstand
 • Hvilken kategori du ønsker kørekort inden for
 • Hvilken type behandling, du får
 • Hypoglykæmi (Lavt blodsukker) – natlige eller i vågen tilstand er en afgørende faktor
 • Alvorlig hypoglykæmi*
 • Recividerende/tilbagevendende hypoglykæmi **

* Alvorlig hypoglykæmi er defineret som et tilfælde af lavt blodsukker, hvor du har haft behov for hjælp af en anden. **Recividerende/tilbagevendende er defineret som mere end ét tilfælde af alvorlig hypoglykæmi inden for et år.

Kendskab til din sygdom – en afgørende faktor

Der bliver lagt meget vægt på, at du kender din diabetes godt og kan reagere på tegn på lavt blodsukker. Ved lægeundersøgelsen skal du godtgøre, at du forstår risikoen i forbindelse med hypoglykæmi og er i stand til at kontrollere sygdommen på tilfredsstillende vis.

To typer attester vedrørende helbred

Din helbredstilstand skal altid vurderes konkret på baggrund af dine helbredsmæssige forhold. Der findes to typer attester:

 • Lægeattest - også kaldet kørekortattest: Bliver udstedt af din egen praktiserende læge. Den skal altid benyttes ved udstedelse eller fornyelse, når man har et kørekort med kortere gyldghedsperiode på grund af sygdom
 • Diabetesattest: Skal kun benyttes i nogle tilfælde. Diabetesattesten skal udstedes af den behandlende læge, det vil sige din praktiserende læge, hvis du går til kontrol der, ellers lægen fra diabetesambulatoriet.

Hvornår skal hvilken attest benyttes?

Gruppe 1 kørekort (lille kørekort):

 • Kørekortattesten
 • Diabetesattesten skal med i nogle tilfælde:
 1. Hvis du har tilbagevendende tilfælde af alvorligt hypoglykæmi i vågen tilstand, dvs. mere end ét tilfælde af lavt blodsukker, hvor du har brug for hjælp fra en anden person inden for et år.
 2. Hvis du er i behandling med risiko for hypoglykæmi og ustabil sygdom eller komplikationer.

Gruppe 2 kørekort (stort kørekort):

 • Kørekortattesten
 • Diabetesattesten skal altid med, når du får insulin og søger om stort kørekort. Attesten skal udfyldes af den behandlingsansvarlige læge.

Diabetesattesten skal indeholde information som gør det muligt at vurdere om kravene til udstedelse eller fornyelse af gruppe 2 kørekort er opfyldt

Hent kørekortattesten

Hent diabetesattesten

Kørekortskategorier

Reglerne for udstedelse og fornyelse af kørekort varierer alt efter, hvilken type kørekort du ønsker. De forskellige kørekort er delt ind i to kategorier:

Kategori 1 omfatter kørekort til:

 • motorcykel
 • almindelig bil
 • almindelig bil med stort påhængskøretøj
 • traktor/motorredskab

Kategori 2 omfatter kørekort til:

 • lastbil
 • stor personbil (over 8 siddepladser foruden førerens eller med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg)
 • lastbil og stor personbil med stort påhængskøretøj
 • køretøjer, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring (f.eks. taxi og turistbus)
 • førere, som ønsker påtegning om godkendelse som kørelære

Regler i forhold til din behandlingstype

Når du har type 1-diabetes, får du medicin, der medfører en risiko for hypoglykæmi.

Kørekort i gruppe 1

Forudsætninger for udstedelse eller fornyelse:

 1. Personer med tilbagevendende alvorlig hypoglykæmi i vågen tilstand kan først få kørekort udstedt eller fornyet tre måneder efter sidste tilfælde
 2. Personer med tilbagevendende alvorlig hypoglykæmi i vågen tilstand kan kun få udstedt kørekort med en diabetesattest
 3. Diabetesattesten skal også med, hvis man får medicin der medfører risiko for hypoglykæmi (og det gør man jo som type 1- diabetiker), og man har en ustabil sygdom eller har medført komplikationer
 4. Man må ikke have nedsat erkendelsestilstand à skal kunne genkende symptomer på lavt blodsukker inden der sker en påvirkning af bevidstheden
 5. Man skal forstå risikoen i forbindelse med hypoglykæmi
 6. Man skal kunne kontrollere sygdommen tilfredsstillende og have egenomsorg i forbindelse med bilkørsel (f.eks. måle blodsukker før og under kørsel, og have mad, juice eller sukker med i bilen)

Tidsbegrænsning i gruppe 1:

 1. Højeste gyldighedsperiode: 5 år uanset medicin. 

  Kortere gyldighed kan dog fastsættes efter konkret vurdering af sygdomshistorie og tilstand (for eksempel tilbagevendende alvorlig hypoglykæmi)

  Hvis man kan forklare et enkelt tilfælde af alvorlig hypoglykæmi, ud fra forhold, som har en minimal risiko for gentagelse, og sygdommen i øvrigt er velkontrolleret, gives der mulighed for at udstede kørekortet alligevel. Der vil dog blive tale om en restriktiv fortolkning, og for de fleste som har tilbagevendende alvorlig hypoglykæmi, vil sygdommen ikke blive betegnet som velkontrolleret.

Kørekort i gruppe 2

Generelt er kravene ved udstedelse af gruppe 2 kørekort væsentlig større end til gruppe 1 kørekort.

Forudsætninger for udstedelse og fornyelse - dette skal kunne godtgøres over for lægen:

 1. Ingen tilfælde af hypoglykæmi i hverken vågen eller sovende tilstand inden for 12 måneder
 2. Man skal kunne erkende og reagere på advarselssymptomer
 3. Man skal kunne kontrollere og regulere blodsukkeret ved målinger mindst to gange om dagen og når man skal ud at køre
 4. Man skal forstå risikoen i forbindelse med hypoglykæmi
 5. Man må ikke have følgesygdommen som f.eks. synssvækkelse, neuropati eller kognitiv svækkelse, som kan medføre risiko for trafiksikkerheden. Dvs. det er en samlet vurdering af sygdomsprofilen og dens indvirkning på kørsel
 • Behandling med medicin, der medfører risiko for hypoglykæmi: Krav om diabetesattest
 • Kørekort til Erhverv D1 eller D (lille eller stor bus til erhvervsmæssig befordring) anbefales ikke til personer med type 1 diabetes.
 • Kørekort til udrykningskøretøjer anbefales ikke til personer med type 1-diabetes

Tidsbegrænsning kategori 2:

 • Behandling med risiko for hypoglykæmi: Højst 3 år. 

Kortere gyldighedsperiode end nævnt ovenfor kan komme på tale med udgangspunkt i sygdomshistorie og tilstand.

LADA (hvis insulinbehandling): Vurderes som ved type 1-diabetes

MODY: Vurderes sædvanligvis som type 2-diabetes 

Klage i sager om kørekort

Det er politiet som udsteder kørekort. Hvis politiet mener, at kørekort ikke kan udstedes eller at det kun kan udstedes med tidsbegrænsning, sender politiet deres afgørelse direkte til dig. Samtidig vil politiet vejlede dig om dine muligheder for at klage over afgørelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Se sagsgangen hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Hent kørekortbekendtgørelsen

Hent Sundhedsstyrelsens vejledning

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes