MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Fonde og legater til folk med diabetes

Den Sociale Fond
Støtte til personer med diabetes, når diabetes forårsager ændring i økonomiske eller sociale forhold.

Den Sociale Fond kursus
Støtte til personer med diabetes og pårørende, der ønsker at deltage i diabeteskurser.

Marie Bendtsens Legat
Støtte til diabetikere eller personer med polio.

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond
Støtte til personer med diabetes.

Sven Wellejus og Kirstine Svenssons Mindelegat
Støtte til unge diabetikere under uddannelse.

Tømrermester Axel Kastrup-Nielsen og hustru Eva Kastrup-Nielsens Legat
Støtte til bekæmpelse af diabetes og understøttelse til lindring af diabetespatienter.

Aage Caspersens Legat
Støtte til diabetespatienter, der har behov for en økonomisk håndsrækning.

Julie Seiferts Mindelegat
Støtte til alvorligt syge kvinder, heriblandt diabetes og nervesygdomme.

Legatbogen
Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. 

 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes