MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Diabetes kræver uddannelse hele livet

Har du oplevet at blive undervist i diabetes, er du heldig. Det er nemlig ikke et krav til diabetesbehandlingen - og det er en stor fejl, mener Diabetesforeningen og flere eksperter. Undervisning giver viden, og viden fører til højere livskvalitet og færre følgesygdomme. Sundhedsstyrelsen arbejder på at gøre det lettere at få patientuddannelse.

Det er langt fra godt nok, når ikke engang halvdelen af alle med diabetes bliver tilbudt undervisning i deres sygdom. Det mener Diabetesforeningen, som kæmper for, at alle med diabetes skal have et tilbud om relevant patientuddannelse.

En god patientuddannelse bør være standard, men er det ikke, fortæller professor Torsten Lauritzen, der er lægefaglig chefrådgiver i Diabetesforeningen:

– Det er almindelig sund fornuft at sikre, at folk har den viden og de færdigheder, der skal til, for at leve godt med en kronisk sygdom. Patienterne er alene med sygdommen i hverdagen, som er 99,9 procent af tiden, og undervisning - også i at kunne omsætte viden til handling - er afgørende for behandlingens succes.

Studier viser, at får man undervisning, opnår man højere livskvalitet og et bedre langtidsblodsukker, som kan forebygge udviklingen af følgesygdomme. Det fremgår blandt andet af et holdningspapir fra den amerikanske diabetesforening offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Diabetes Care i juni. Her fastslår American Diabetes Association sammen med flere faglige selskaber, at uddannelse i diabetes er ligeså vigtigt som behandling, og opstiller fire tidspunkter, hvor man bør få uddannelse:

  1. Når man får diabetesdiagnosen
  2. En gang om året derefter
  3. Når der opstår belastninger i hverdagen, der kan gøre det vanskeligt at tage hånd om diabetes
  4. Når der sker ændringer i behandlingen

Udfordringer ændrer sig

Forskningsleder Ingrid Willaing fra Steno Diabetes Center understreger, at der netop er brug for at sikre, at patientuddannelse bliver en del af behandlingen på flere firskellige tidspunkter i livet:

–  Hvordan man håndterer sin diabetes i det daglige, har markant indflydelse på risikoen for følgesygdomme. Når man får diagnosen, har man ét sæt udfordringer, senere nogle andre, og derfor er det vigtigt ikke kun at få patientuddannelse én gang, typisk kort tid efter diagnosen er stillet.

Alle skal tilbydes uddannelse

Alle med diabetes skal have tilbud om relevant patientuddannelse. Det er en af Diabetesforeningens seks mærkesager. Kravet om uddannelse gælder uanset, hvilken type diabetes man har, og om man behandles hos sin praktiserende læge eller på hospitalet. Patientuddannelsen skal være tilpasset den enkelte og have en høj faglig kvalitet med fokus på både viden om diabetes og den enkeltes motivation, styrker og udfordringer, der kan være med til at sikre, at den enkelte kan omsætte viden til handling.

77 % af dem, der har modtaget patientuddannelse, angiver, at de har fået et højt udbytte af undervisningen. 14 % tog ikke imod et tilbud om patientuddannelse, fordi de synes, de ved, hvad de har brug for, fordi tilbuddet ikke var relevant eller fordi undervisningen lå på et tidspunkt, hvor det ikke var muligt at deltage.

Alligevel er uddannelse i diabetes ikke et krav til behandlingen i dag. Sundhedsstyrelsen, diabetesbehandlernes faglige selskber, regionerne og kommunerne har retningslinjer og anbefalinger om uddannelse i diabetes, men tilbuddene er meget forskellige, og man kan ikke være sikker på, at der overhovedet er et brugbart tilbud, hvor man bor, eller at man får det tilbudt. 

- Det er helt op til den enkelte læge eller ambulatorium at tilbyde patientuddannelse eller henvise til undervisning, konstaterer Torsten Lauritzen, der også efterlyser skræddersyede tilbud, for eksempel til psykisk syge.

Må aflyse kurser

De fleste tilbud om patientuddannelse kræver netop en henvisning. I Ballerup har man oplevet, at lægerne ikke henviser til tilbuddet om et diabeteskursus:

– Vi får ikke henvisninger nok og har derfor netop måttet aflyse et kursus. Det sker jævnligt, at folk henvender sig direkte for at komme på kursus, men så må vi sige, at de skal have en henvisning fra deres læge, siger sundhedskonsulent og sygeplejerske Kirsten Wentrup.

Men det problem bliver måske løst. I Sundhedsstyrelsen er en arbejdsgruppe om patientrettede forebyggelsestilbud i kommunerne netop ved at se på, om patienter med type 2-diabetes fremover skal kunne få et tilbud om patientuddannelse fra kommunen uden først at få en henvisning fra deres læge.

Det er et forslag, som Praktiserende Lægers Organisation (PLO) meget gerne ser gennemført, fortæller formanden for PLO’s kommune- og forebyggelsesudvalg, praktiserende læge Anna Mette Nathan, som understreger, at tilbuddene også skal gøres mere fleksible:

– Det er en udfordring at få tilstrækkeligt mange patienter henvist til tilbud, de kan tage imod. Mange vil gerne, men kan ikke, fordi kommunens tilbud foregår på steder eller tidspunkter, hvor det ikke passer.

En afgørende rolle

Diabetesforeningen ser frem til, at der ifølge regeringens sundhedsstrategi i de kommende år skal laves såkaldte forpligtende forløbsplaner for alle med diabetes. Planerne skal give et overblik over den samlede og individuelle behandling, og hvordan der bedst støttes op om den enkelte.

Brug for en coach?

Billede mangler

Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen, Tina Linaa, er uddannet sundheds- og livsstilscoach. Du kan ringe og snakke med hende om for eksempel motivation, eller hvis du har brug for hjælp til at ændre vaner.

Rådgivningen er åben mandage og torsdage fra kl. 9-15 på tlf. 66 12 90 06.

- Her bør patientuddannelse spille en afgørende rolle, for undervisning i at håndtere diabetes er det centrale omdrejningspunkt for at kunne leve et godt liv med diabetes, siger administrerende direktør i Diabetesforeningen, Henrik Nedergaard.

Netop det at håndtere diabetes er vigtigt, pointerer rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen, Tina Linaa:

- Du kan vide nok så meget om blodsukkerregulering, mad og motion, men hvis du ikke kan gøre brug af din viden, så er du lige vidt. Derfor vil Diabetesforeningen være med til at sikre, at patientuddannelse i fremtiden også handler om at have fokus på den enkeltes motivation, styrker og udfordringer. På den måde kan man hjælpe den enkelte til at omsætte viden til handling, siger hun.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes