BLIV MEDLEM

Privat rejseforsikring

Vi anbefaler, at du tegner en privat rejseforsikring for at være dækket ind.

Diabetesforeningen anbefaler, at du sideløbende med det blå EU-sygesikringskort tegner en privat rejseforsikring, hvis du vil sikre dig mod egenbetaling ved behandling og dækning af udgifter til hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke. En privat rejseforsikring tegnes individuelt og dækker typisk udgifter til erstatningsrejse, rejseafbrydelse og hjemkaldelse pga. alvorlig sygdom eller død inden for nærmeste familie.

Hvis du skal rejse uden for Europa, bør du i alle tilfælde tegne en sygeforsikring til rejsen, da det blå sygesikringskort ikke dækker. Husk at oplyse, at du har diabetes.

Forsikringsbranchen sætter selv de krav, der gælder for dækning af personer med en kronisk sygdom forud for rejsen.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

Tendensen er, at følgende betingelser skal være opfyldt, for at personer med diabetes kan tegne en privat rejseforsikring:

Generelt:

Du må ikke med rimelighed kunne forvente, at du får behov for behandling i ferien. Dvs. at din type 1-diabetes skal være stabil og velreguleret.

Inden for Europa:

Hvis rejsen skal ske inden for Europa:

  • Skal du have været velreguleret de seneste to måneder før afrejse
  • Må du ikke have været hospitalsindlagt de seneste to måneder før afrejse
  • Må du ikke have ændret medicinering væsentligt de seneste to måneder før afrejse.

Uden for Europa:

Hvis rejsen skal ske uden for Europa, skal du være opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber kræver en forhåndsgodkendelse, hvor kravene er de samme som ved rejse inden for EU, mens andre selskaber bruger en længere tidsperiode 6 måneder, f.eks. ved rejse til USA, eller ved rejser ud over én måneds varighed.

Det er derfor meget vigtigt, at du læser din police grundigt eller kontakter dit forsikringsselskab, hvis rejsen er uden for Europa.

Er jeg dækket eller ej?

Det er vigtigt, at du inden rejsen finder ud af, om du er dækket af din rejseforsikring. Det kan være en god ide at få et bindende forhåndstilsagn fra SOS International eller dit forsikringsselskab.

Et bindende forhåndstilsagn betyder, at du er omfattet af den private rejseforsikring for den specifikke sygdom, forhåndstilsagnet drejer sig om.

Når du skal finde ud af, om du er dækket af en privat rejseforsikring, skal du kontakte dit forsikringsselskab og spørge, om du er dækket, og om du evt. bør få et forhåndstilsagn.

Nogle selskaber har indgået en aftale med SOS International om, at SOS står for vurderingen af, om den enkelte er dækket af den private rejseforsikring eller ej. Men det er ikke alle selskaber, der har indgået en sådan aftale.

Du bør derfor altid kontakte dit forsikringsselskab før en rejse, for at finde ud af, hvordan du er dækket af din rejseforsikring.

Få rabat på dine forsikringer hos GF Forsikring

Som medlem af Diabetesforeningen har du mulighed for at få rabat på dine forsikringer hos GF Forsikring. Dette gælder også din rejseforsiking. 

Læs mere om rabatten hos GF Forsikring

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes