BLIV MEDLEM

§ 56-aftale ved kronisk sygdom

Du og din arbejdsgiver kan få en § 56-aftale, hvis du har en langvarig eller kronisk sygdom, der medfører fravær på mindst 10 dage om året. Det gælder fravær i forbindelse med f.eks. sygdom, behandling, indlæggelse og rekreation.

Normalt udbetaler arbejdsgivere sygedagpenge eller løn under sygdom i medarbejderes første 30 fraværsdage af ethvert sygefravær.

En § 56-aftale betyder, at såvel en privat som offentlig arbejdsgiver har mulighed for at få refunderet udgiften til sygedagpenge allerede fra den første fraværsdag, når dit sygefravær skyldes den kroniske eller langvarige sygdom.

Du indgår aftalen med din arbejdsplads og sygedagpengeafdelingen på jobcenteret i din kommune.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes