MIT DIABETESBLIV MEDLEM

10 gode råd

Vidste du, at du skal søge dine bevillinger igen, hvis du flytter kommune? Få her 10 gode råd til, hvad du skal huske, når du søger om økonomisk støtte i din kommune.

Læs temaet om dig og kommunen i medlemsbladet

Artiklen har også været bragt i medlemsbladet i maj 2014, og er en del af bladets tema om dig og kommunen.

Temaet er skrevet af journalist Sara Hartmann Sivertsen.

Læs hele temaet om dig og kommunen i medlemsbladet

1. Få det på skrift

Søg skriftligt, og få dine afgørelser skriftligt. Et mundtligt afslag er svært at klage over.

2. Betal ikke på forhånd

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan få en bevilling på noget, som du selv har betalt på forhånd.

3. Kommunen skal vejlede dig

Kommunen har pligt til at vejlede dig. Det betyder, at sagsbehandleren skal fortælle dig om dine forskellige muligheder for hjælp, hvis du henvender dig.

4. Kommunen skal indhente oplysninger

Kommunen har pligt til at indhente alle nødvendige oplysninger i din sag. Men du har også pligt til at sikre, at kommunen har de relevante oplysninger. Sagsbehandleren har ikke nødvendigvis indgående viden om diabetes.

5. Du skal høres

Din kommune skal som udgangspunkt partshøre dig, inden der bliver truffet en afgørelse. Det vil sige, at du skal orienteres om de oplysninger, kommunen træffer afgørelsen på baggrund af, og du skal have mulighed for at komme med bemærkninger. Sker det ikke, kan afgørelsen være ugyldig.

Sociolog: Accepter magtforholdet

Sociolog Nanna Mik-Meyer giver her sine bud på, hvordan man forbereder sig bedst muligt, når man skal tale med sin sagsbehandler i kommunen.

  • Sæt dig ind i lovgivningen, så du ved, hvad du kan påvirke, og hvor meget der er besluttet på forhånd. Sagsbehandleren kan ikke gøre noget ved, at lovgivningen er urimelig – det vil være spild af tid og kun gøre dig deprimeret, hvis du forsøger at ændre noget, som ikke står til diskussion.
  • Find ud af, hvad du forventer af mødet, og hvordan du kan fremlægge det på en rolig og fornuftig måde. Det gælder om at få sagsbehandleren til at stole på det, du siger, så han eller hun lytter, når du siger, hvad du har brug for – så du får lov til at sætte dagsordenen.
  • Accepter magtforholdet. Selvom du ved meget mere om diabetes end sagsbehandleren, er det sagsbehandleren, der bestemmer i sidste ende. Det er forudsætningen for jeres møde og vigtigt at huske.

Læs hele temaet om dig og kommunen i medlemsbladet

6. Et afslag skal begrundes

En afgørelse, som giver helt eller delvist afslag, skal altid begrundes med 1) kommunens konkrete vurdering 2) de oplysninger, der er lagt vægt på og 3) de juridiske regler, afgørelsen hviler på. Hvis begrundelsen ikke lever op til kravene, kan afgørelsen være ugyldig.

7. Du kan klage over et afslag

Der skal altid følge en klagevejledning med i et afslag. Sørg for at overholde klagefristen. Og at få en bekræftelse på, at kommunen har modtaget din klage.

8. Ydelsen kan gives, fra du søger

Ved bevilling gives ydelsen i mange situationer fra ansøgningstidspunktet.

9. Søg igen, hvis du flytter kommune

Hvis du flytter kommune, skal du søge dine bevillinger igen. Men vær opmærksom på, at ved en del bevillinger skal den kommune, du flytter til, fortsætte udbetalingen, indtil denne nye kommune har truffet en afgørelse i sagen.

10. Vær venlig

Vær vedholdende, men venlig og imødekommende. Et positivt samarbejde bidrager til en god sagsbehandling.

Husk, du altid kan ringe til Diabetesforeningens rådgivning, hvis du har brug for at drøfte dine muligheder.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes