BLIV MEDLEM

Enkeltydelse

Hvad er en enkeltydelse?

Hvis du har enkeltudgifter, som du ikke selv er i stand til at betale, kan du ansøge kommunen om hjælp efter Aktivlovens § 81.

Du kan søge om hjælp til udgifter, der er helt nødvendige for dig og din familie. Din kommune bevilger kun efter denne bestemmelse, hvis kommunen ikke kan yde hjælp efter anden lovgivning. Kommunen vil vejlede dig om eventuelle andre muligheder.

Betingelserne for at søge

For at få hjælp efter Aktivlovens § 81, skal du have været ude for ændringer i dine forhold. Ændringer i dine forhold kan for eksempel være samlivsophævelse, sygdom, arbejdsløshed, indbrud eller brand – altså det der også kaldes en social begivenhed.

Der skal dermed være tale om forhold, som du ikke har kunnet forudse, for eksempel fordi dine udgifter eller din økonomiske situation har været uforudsigelig. Et eksempel på en uforudsigelig udgift kan være reetablering efter en brand. Et eksempel på et uforudsigeligt indtægtstab kan være arbejdsløshed eller separation.

Det er vigtigt, at du ansøger kommunen om hjælp, inden du påtager dig udgiften.

Dokumentation af indtægt og formue

Når du søger kommunen om hjælp, skal du dokumentere dine indtægter og udgifter. Herefter laver kommunen en konkret vurdering af, om du selv har mulighed for at betale hele eller dele af udgiften.

Indtægter er løn/kontanthjælp/pension, kapitalindkomst, og boligydelse m.v. Almindelige faste udgifter modregnes indtægten. Det drejer sig om boligudgifter, a-kasse, telefonabonnement, licens, transport til arbejde og daginstitutionsbetaling.

Er du studerende og modtager SU, regnes SU-lån med som en indtægt, også selv om du ikke modtager lånet.

Udgifter til bil medregnes kun, hvis bilen er helt nødvendig for familiens hverdag, f.eks. hvis du eller dit barn har et handicap.

Afdrager du på gæld til det offentlige, medregner din kommune det ikke som en udgift. Kommunen kan hverken direkte eller indirekte yde hjælp til afdrag på offentlig gæld. Heller ikke anden gæld bliver som udgangspunkt medtaget – bortset fra kreditforeningslån.

Har du selv penge stående, som for eksempel penge i banken, overskydende skat, kapitalpension, sommerhus, bil eller andet skal du i udgangspunktet selv betale udgiften.

Hvis kommunen - efter en konkret vurdering af din og familiens indtægter fratrukket udgifter – ikke mener, at du selv har råd til at betale, så kan du få bevilget hjælp.

Hvem kan søge om enkeltydelser?

Alle kan søge efter Aktivlovens § 81, du skal blot opfylde betingelserne for at søge.

Hvis du er pensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 2003 kan du ikke søge om enkeltydelse. Du kan i stedet søge om personligt tillæg.

Læs mere om personligt tillæg

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes