BLIV MEDLEM

Psykologhjælp

Nogle af landets diabetesambulatorier har tilknyttet en psykolog. Spørg dine behandlere, om du har mulighed for at blive henvist til en psykolog ad den vej. I sygehusets regi er psykologhjælp gratis.

Kan jeg få psykologhjælp?

Du har mulighed for at få tilskud til behandling hos psykolog i en privat praksis, hvis du opfylder ét af følgende punkter:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år
 • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år

Du skal normalt søge din egen læge om en henvisning til psykologhjælpen senest seks måneder efter hændelsen, der udløste krisen, er sket. Ved kroniske handicap, kan det, at sygdommen bryder ud, eller at diagnosen stilles, være en udløsende hændelse.

Hvor meget tilskud kan jeg få?

Du kan i alt få tilskud til 12 samtaler à 45-60 minutters varighed. Der er tale om psykologisk krisehjælp, hvor du med psykologens hjælp bl.a. kan tale hændelsesforløbet igennem og nå til en større afklaring af den måde, du har reageret på det, der er sket.

Du har både mulighed for at få tilskud til individuelle konsultationer, to-personers konsultationer og gruppekonsultationer. Konsultationer for to personer har en varighed på 80-90 minutter, mens konsultationerne for en gruppe typisk varer 105-120 minutter. Konsultationer for to eller flere personer kan kun ydes til personer, der havde en relation til hinanden inden henvisningsårsagen indtrådte. Ofte vil det dreje sig om familiemedlemmer.

Hvor meget skal jeg betale?

Du betaler selv 40 % af udgifterne til psykologhjælpen. Det offentlige betaler de resterende 60 %. Det svarer til, at du selv skal betale omkring 300 kr. pr. samtale. Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du også få hjælp af den vej til egenbetalingen.

Hvordan får jeg psykologhjælp?

For at få psykologhjælp, skal du have en henvisning fra din egen læge eller evt. fra en vagtlæge. Du skal kontakte psykologen senest en måned efter, at lægen har udstedt henvisningen.

Du kan frit vælge blandt psykologer med ydernummer (dvs. psykologer, som har aftale med det offentlige), uafhængigt af kommunegrænser. Psykologen skal blot være tilknyttet regionen. Du kan også skifte psykolog under behandlingsforløbet.

Gratis psykolog over nettet

Pr. 1. januar 2018 kan du få gratis behandling over internettet, hvis du lider af angst eller let til moderat depression. Du behøver ikke en henvisning fra din læge, og behandlingen foregår, når det passer dig. Ordningen er landsdækkende og kører indtil videre frem til udgangen af 2019.

De eneste kriterier for behandlingen er:

 • Du skal være over 18 år
 • Du skal have angst eller let til moderat depression
 • Du skal have adgang til computer med internet og webcam

Du skal logge ind med dit Nem-ID og svare på nogle spørgsmål. Her bliver det vurderet, om du har behov for et forløb. 

Læs mere om internetpsykiatrien

Psykologhjælp til diabetikere

I Diabetesforeningen kæmper vi for, at psykologhjælp bør være en integreret del af diabetesbehandlingen, og at en diabetesdiagnose i sig selv bør give adgang til psykologbehandling.

Nogle af landets diabetesambulatorier har tilknyttet en psykolog. Spørg dine behandlere, om du har mulighed for at blive henvist til en psykolog ad den vej. I sygehusets regi er psykologhjælp gratis.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes