BLIV MEDLEM

Rehabiliteringsteam

Alle kommuner har fra 2013 et rehabiliteringsteam, som samarbejder på tværs af forskellige fagområder.

Rehabiliteringsteamet skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats for netop din konkrete sag. Formålet med rehabiliteringsteamet er, at din sag bliver belyst hele vejen rundt, så du kan komme tættere på arbejdsmarkedet.

Rehabiliteringsteamaet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Du og din sagsbehandler skal deltage i rehabiliteringsteamets møde, når din sag bliver behandlet.

Hvem sidder i rehabiliteringsteamet?

Rehabiliteringsteamet har en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante dele af kommunen, for eksempel:

  • Beskæftigelsesområdet
  • Sundhedsområdet
  • Socialområdet, herunder socialpsykiatrien
  • Undervisningsområdet (er kun repræsenteret, hvis det er relevant)

Derudover skal regionen være repræsenteret i rehabiliteringsteamet med en sundhedskoordinator. Det kan variere fra sag til sag, hvilken sundhedskoordinator regionen udpeger, alt efter hvad der er mest relevant for den sag, der skal behandles.

Hvad er rehabiliteringsteamets funktion?

Rehabiliteringsteamet drøfter sammen med dig, hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige indsatser, der skal iværksættes for, at du som borger kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Herefter træffer din kommune en afgørelse på baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling. Hvis din kommune ikke kan følge rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen forelægges for rehabiliteringsteamet på ny med oplysninger om, hvorfor kommunen ikke kan følge indstillingen.

Når rehabiliteringsteamet har revurderet sagen, træffer din kommune en afgørelse i sagen.

Læs mere om dine klagemuligheder

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes