BLIV MEDLEM

Relevante principafgørelser

På denne side har vi samlet de principafgørelser, som handler om

  • Merudgifter (Servicelovens § 100) og
  • Hjælpemidler (Servicelovens § 112) 

Listen med principafgørelserne kan hjælpe dig med at få overblik over dine rettigheder. Principafgørelserne kan også være gode at henvise til i din ansøgning eller i en eventuel klage.

Klik og læs den enkelte principafgørelse.

Merudgifter - Serviceloven § 100

Principafgørelse 70-17: Afgørelsen samler principperne om godkendelse merudgifter i form af udgifter til kørsel. Bl.a. at udgiften til kørsel ved behandling og kontrol skal dækkes med udgangspunkt i den billigste transportform og at udgift til kørsel til egen læge ikke kan regnes med som merudgift.

Læs afgørelsen 70-17

Principafgørelse 232-10: For personer med flere lidelser lægges den samlede vurdering af funktionsnedsættelsen til grund ved spørgsmålet om personkreds og merudgifter.

Læs afgørelsen 232-10

Principafgørelse c-37-05 (diætkost): Diætkost er en nødvendig merudgift og kan tages med under § 100.

Læs afgørelsen c-37-05

Principafgørelse 46-14 (diætkost): Diætkost er en nødvendig merudgift og kan tages med under § 100. De korrekte og gældende kosttakster findes i Diabetesforeningens folder ”Merudgifter til diabetesmad”. Som udgangspunkt får man kosttaksten uden specialvarer. Ifølge 46-14 er der ingen helbredsmæssige behov for at indtage specialvarer (kunstige sødemidler og sukkerfri produkter), medmindre man kan sandsynliggøre, at man ikke har mulighed for at supplere med hurtigtvirkende insulin for at kompensere for ekstra indtag af kulhydrater. Og i øvrigt kan sandsynliggøre, at man rent faktisk anvender specialvarer i det daglige.

Læs afgørelsen 46-14 

Principafgørelse 111-15: Udgifter til regulering af lavt blodsukker kan tages med unde §100. Kommunen kan tage udgangspunkt i prisen for druesukker i pulverform.

Læs afgørelsen 111-15

Principafgørelse 103-10: Udgiften til druesukker og juice kan tages med under § 100, men udgiften til ulykkesforsikring kan ikke.

Læs afgørelsen 103-10

Principafgørelse 207-10: Udgiften til en forhøjet præmie på en livsforsikring kan ikke tages med under § 100.

Læs afgørelsen 207-10

Principafgørelse c-3-08: Udgifter til medlemskab af Sygeforsikring Danmark kan ikke tages med under § 100.

Læs afgørelsen c-3-08

Principafgørelse c-8-07: Hvis man har et passivt medlemskab af Sygeforsikring Danmark, således at man er medlem, men ikke får dækket udgifter til medicin, kan egenbetalingen af medicinudgifterne tages med under § 100.

Læs afgørelsen c-8-07

Principafgørelse c-7-07: Behandlingsudgifter, herunder til tandbehandling, kan ikke tages med under § 100.

Læs afgørelsen c-7-07

Principafgørelse 112-11: Udgifter til lægeordineret medicin til afhjælpning af sendiabetiske følger i form af erektiv dysfunktion kan være en nødvendig merudgift som følge af diabetes.

Læs afgørelsen 112-11

Principafgørelse 161-11: Udgifter til kanylebokse til bortskaffelse af brugte kanyler kan ikke tages med under § 100.

Læs afgørelsen 161-11

Principafgørelse 80-10: Almindelige batterier til et blodsukkermåleapparat kan ikke tages med under § 100.

Læs afgørelsen 80-10

Principafgørelse 122-09: Hvis du flytter kommune, skal du søge din merudgiftsbevilling igen. Principafgørelsen slår fast, at tilflytningskommunen er forpligtet til at udbetale de merudgiftsydelser, som fraflytningskommunen har fastsat, indtil tilflytningskommunen selv har truffet afgørelse om dine merudgifter.

Læs afgørelsen 122-09 

Serviceloven § 112 - hjælpemidler

Principafgørelse 115-13: Insulinkrævende diabetikere har ret til ketonstrimler efter § 112.

Læs afgørelsen 115-13

Principafgørelse 14-13: Ved bevilling af teststrimler til tabletbehandlede diabetikere, skal lægen vurdere, om jævnlig blodsukkermåling er påkrævet. Lægen skal også vurdere, om patienten har forståelse for og mulighed for at anvende teststrimlerne og kan drage konsekvenser af målingen.

Læs afgørelsen 14-13

Principafgørelse c-58-05: Insulinpumpe er et behandlingsredskab og udgiften hertil skal afholdes af sygehusvæsnet. Insulinpumpe er således ikke et hjælpemiddel og kan ikke dækkes under § 112.

Læs afgørelsen c-58-05

Principafgørelse 84-12: Ved bevilling af hjælpemidler yder kommunen støtte til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Dette gælder også, når kommunen ikke har indgået en leverandøraftale.

Læs afgørelsen 84-12

Principafgørelse 66-10: En glukosensor er et behandlingsredskab og ikke et hjælpemiddel, og kan ikke dækkes under § 112.

Læs afgørelsen 66-10

Principafgørelse c-30-07: Insuflon med dertil hørende nødvendige plastre kan bevilges som hjælpemiddel under § 112.

Læs afgørelsen c-30-07

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes