BLIV MEDLEM

Revalidering

Revalidering er en ordning for dig, som har begrænsninger i din arbejdsevne, og som er i fare for at miste jobbet eller ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet.

Revalidering kan bestå af:

  • Uddannelse, optræning eller omskoling
  • Virksomhedspraktik
  • Støtte til etablering af egen virksomhed
  • Støtte til ny uddannelse
  • Virksomhedsrevalidering (en virksomhed kan få et løntilskud fra kommunen i en aftalt periode – afhængig af din arbejdsevne)

Når kommunen skal behandle din sag om revalidering, skal de bruge rehabiliteringsplanens forberedende del.

Læs mere om rehabiliteringsplan

Kan jeg få revalidering?

Betingelserne for at få revalidering er:

  • En realistisk erhvervsplan
  • At du har begrænsninger i din arbejdsevne (en velreguleret diabetes anses ikke for at medføre sådanne begrænsninger)
  • At du kan forsørge dig selv helt eller delvist, når revalideringen er gennemført

Det er en betingelse, at kommunen vurderer, at du kan forsørge dig selv helt eller delvist, når revalideringen er gennemført. Og endelig er det en betingelse, at anden støtte, som for eksempel SU, ikke er tilstrækkelig støtte.

Hvad er min indtægt under revalidering?

Når du er under revalidering, kan du enten få revalideringsydelse (svarende til højeste dagpengesats), løntilskud eller SU. Er du over 30 år, får du en revalideringsydelse svarende til højeste dagpengesats. Er du under 30 år, får du satsen for kontanthjælp.

Får du SU, betaler kommunen visse af dine ekstra udgifter/hjælpemidler, bogudgifter og lignende.

Hvor skal jeg henvende mig?

Du skal søge om revalidering i din kommune - typisk på jobcenteret. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, kan du spørge i Borgerservice i din kommune.

Læs mere om revalidering på borger.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes