MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Seniorførtidspension

Seniorpension er udelukkende en ny ansøgningsmulighed for den personkreds, der opfylder betingelserne. Men der er ikke tale om en ny slags pension.

Der er følgende betingelser for at søge:

  • Du har kun 5 år til folkepensionsalderen
  • Du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet (svarede til 25 års fuldtidsarbejde)
  • Du er aktuelt tilknyttet arbejdsmarkedet
  • Din arbejdsevne er varigt nedsat

Nedsættelsen af din arbejdsevne skal være af et sådant omfang, at du uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved et indtægtsgivende arbejde.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes