BLIV MEDLEM

Uddannelseshjælp

Kan jeg få uddannelseshjælp?

Din kommune kan yde hjælp i form af kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser. For at få hjælpen er det en betingelse at:

  • Du har været ude for ændringer i dine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • Og at ændringerne bevirker, at du ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til din eller din families forsørgelse

Din kommune vurderer din mulighed for hjælp ud fra din og din samlever/ægtefælles indtægts – og formueforhold. Det betyder, at eventuelle formue og indtægtsmuligheder skal være udnyttet, før du kan få hjælpen. 

Visitering og uddannelsespålæg

Når du søger om hjælp, skal kommunen efter en uge indkalde dig til en visitationssamtale, hvor det vurderes, om du er uddannelsesparat, jobparat eller aktivitetsparat.

Unge under 30 år:
Er du under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal du tage en uddannelse.

Er du ung under 30 år og uddannelsesparat, vil du derfor få uddannelseshjælp, som svarer til SU. Ikke-uddannelsesparate visiteres til kategorien aktivitetsparat, hvor målet er, at gøre den unge uddannelsesparat. Aktivitetsparate har mulighed for at få et aktivitetstillæg oven i uddannelseshjælpen.

Er du ung under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse vil du få kontanthjælp. Er du ikke parat til job, eksempelvis pga. sygdom, visiteres du til kategorien aktivitetsparat, hvor målet er, at gøre dig jobparat.  Aktivitetsparate har mulighed for at få et aktivitetstillæg oven i kontanthjælpen.

Personer over 30 år:
Er du over 30 år vil du uanset dit uddannelsesniveau få kontanthjælp, hvad enten du vurderes som jobparat eller aktivitetsparat.  Kontanthjælpsmodtagere over 30 år har ikke mulighed for at få aktivitetstillæg.

Hvad betyder begreberne i visiteringen?

Unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse:

Uddannelsesparat
Unge under 30 år som umiddelbart eller indenfor 1 år vil kunne påbegynde en uddannelse på ordinære vilkår.

Aktivitetsparat
Unge under 30 år som ikke er uddannelsesparate, eksempelvis pga. sygdom, sociale eller faglige problemstillinger. Den unge har behov for hjælp og støtte i længere tid end 1 år, inden han kan påbegynde en uddannelse på ordinære vilkår.

Personer under 30 år som har en erhvervskompetencegivende uddannelse samt personer over 30 år uanset uddannelsesniveau:

Jobparat
Personer som vurderes, at kunne komme i arbejde indenfor en kortere periode.

Aktivitetsparat
Personer som vurderes ikke at kunne komme i arbejde indenfor en kortere periode, eksempelvis pga. sygdom, sociale eller faglige problemstillinger.

SPS - Specialpædagogisk støtte

’Kroniske lidelser og alvorlig sygdom’ blev tilføjet som SPS kategori i foråret 2019. Det betyder, at unge der har diabetes, og som fx kan kæmpe med koncentrationsbesvær, overblik mm. kan få bevilget støttetimer af en lærer på den respektive ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, de går på.

Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere på gymnasieskolen.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes