BLIV MEDLEM

Uddannelse og diabetes 1

For studerende med diabetes er muligheden for at få ekstra tid til eksamen meget relevant. Den ekstra tid kan være nødvendig, hvis du f.eks. skal nå at spise både mellemmåltider og frokost samt måle blodsukker mv.

Der er mulighed for særlig kompenserende støtte i uddannelsessystemet. Der kan være tale om fysisk indretning af undervisningslokaler, hjælpemidler i undervisning eller praktik eller særlige vilkår ved eksamen.

Den studerende/eleven kan få særlige vilkår, hvis det er nødvendigt for, at den pågældende kan tage eksamen på lige fod med andre.

Der kan være tale om:

 • Forlænget tid
 • Individuel diktering
 • Prædiktionsprogrammer
 • Cd-rom
 • Indscanning
 • Digital oplæsning
 • Punkskrift
 • Stortryk
 • Praktisk medhjælp
 • Taktile hjælpemidler
 • Talende lommeregner
 • Tegnsprog og/eller mund-hånd-system (MHS)
 • Tolk
 • Pause
 • Ordbøger
 • Brug af computer
 • Andet

Studerende med diabetes har brug for mere tid til eksamen

For studerende med diabetes er muligheden for at få ekstra tid til eksamen meget relevant. Den ekstra tid kan være nødvendig, hvis du f.eks. skal nå at spise både mellemmåltider og frokost.

Derudover skal du desuden bruge ekstra tid til at måle dit blodsukker, der kan være ustabilt netop pga. eksamenssituationen (stress). Udover at måle dit blodsukker, skal du også tage stilling til resultatet af målingen og evt. handle på det. Det er derfor ikke nok, at du gerne må spise under seancen.

Alt efter hvilken eksamensform og hvilket fag du skal til eksamen i, kan din eksamenstid blive forlænget.

Reglerne er forskellige for folkeskoler, gymnasier, Hf-kurser, erhvervsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner. Kontakt din klasselærer eller studievejleder for at få mere at vide.

Du kan læse mere her:

Hvad kan jeg blive?

Notat om reglerne for eksamen i folkeskolen og friskolerne

Notat om reglerne for erhvervsrettede uddannelser

Notat om reglerne for afholdelse af eksamener ved gymnasiale uddannelser

Notat om universiteternes eksamensregler

SPS - Specialpædagogisk støtte

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes