Tilmelding til type 1-kursus for voksne (18-30 år)

Vi tilstræber os på, at ansøgere får mulighed for at deltage minimum én gang på hvert kursus. Hvis der er for mange tilmeldte, prioriterer vi ansøgerne ud fra holdsammensætning og tidligere deltagelse.

Bemærk, at der er en egenbetaling på 300 kroner, der dækker indkvartering i enkeltværelser, fuld forplejning og den faglige undervisning.

Tilmeldingen er bindende fra 1 måned før kursusstart. Det betyder, at deltagergebyret ikke tilbagebetales ved afbud senere end 1 måned før kursusstart.Samtykke