Tilmelding til type 1-kursus for voksne (30-55 år)

Vi tilstræber os på, at ansøgere får mulighed for at deltage minimum én gang på hvert kursus. Hvis der er for mange tilmeldte, prioriterer vi ansøgerne ud fra holdsammensætning og tidligere deltagelse.

Bemærk, at der er en egenbetaling på 3.000 kr.

Tilmeldingen er bindende fra 1 måned før kursusstart. Det betyder, at deltagergebyret ikke tilbagebetales ved afbud senere end 1 måned før kursusstart.
Udvidede oplysninger (bruges til at vurdere holdsammensætning, og til at give underviserne mere viden om dine behov).
Samtykke