MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Netværksgrupper for voksne med type 1-diabetes

I hver region findes der nu et tilbud til alle voksne med type 1-diabetes om at være med i et regionalt netværk.

En gruppe voksne sidder ved bord og lytter
Foto: Peter Winding

Formålet med netværksgrupperne er, at man kan mødes både fysisk og digitalt med andre diabetikere fra samme region som en selv. Nogle gange om året vil man blive inviteret til at mødes fysisk. Hvor mange møder der vil være om året, afhænger af medlemmernes aktivitetsniveau, ønsker og initiativer.

De fysiske møder vil i starten være meget uformelle og være et sted, hvor man kan tale med andre, der har samme udfordringer og bekymringer - men hvor man også kan udveksle erfaringer, løsningsmuligheder og måder at klare det hele på. Det man plejer at gå og putte med, kan man få snakket med nogen om, uden, at man behøver at forklare så meget!

Hver region har sin egen frivillige tovholder, der formidler tilbuddene til netværksgruppen. De vil sørge for at sende mails ud og for opslag på ambulatoriet og i kalenderen på diabetes.dk - således at man ved, når der er et tilbud i ens region.

Kontakt din lokale tovholder

Se i kalenderen om der snart er møde i din region

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes