BLIV MEDLEM

Øvelser: Hvordan lærer jeg at acceptere min diabetes?

Til at starte med er det vigtigt at forstå, at du kan gøre noget ved din situation. Du kan ikke ændre på det faktum, at du har fået diabetes, men du kan ændre på, hvordan du håndterer din diabetes. Skal du fornægtelse og ignorering til livs, skal du igennem en mental proces, hvor du bliver klogere på, hvorfor du reagerer, og hvad du reagerer på.

Spis din elefant i bidder

Det er de færreste, som kan spise en hel elefant på én gang. Men hvis du deler den op i bidder, kan du spise den lidt efter lidt. Det samme gælder diabetessygdommen. Det er de færreste, som kan rumme hele diabetessygdommen på én gang. Men deler du den op i bider og tager et skridt ad gangen, vil du med tiden komme rundt om hele sygdommen.

En del af accept-aspektet handler om kontrol. Når du har diabetes, er du placeret i en dobbeltsidet situation. På den ene side er det livsnødvendigt for dig at bevare kontrol over dine handlinger i hverdagen. På den anden side er du nødt til at slippe kontrollen omkring de områder og aspekter, som du alligevel ikke kan få kontrol over.

Prøv at skriv op for dig selv, hvilke komponenter af livet med diabetes der er uden for din kontrol, og hvilke dele du har mulighed for at styre.

I det næste er et par øvelser, som kan gøre dig lidt klogere på dig selv og din diabetes, men måske også give dig følelsen af at være i kontrol.

Hvad er dine forventninger til din egenomsorg?

Hvad ville en optimal egenomsorg bestå af, hvis du skulle sætte egne ord og tal på? Det skal være dine ord og tal - ikke din behandlers. De fleste ved godt, hvad optimal egenomsorg er – ud fra en behandlers perspektiv. Men det er ikke det vigtige i denne sammenhæng. Det er dit liv, din diabetes og dermed dig der bestemmer, hvad et godt liv med diabetes er. Derfor skal du vide, hvad dine forventninger til dig selv er.

Tag et stykke papir, og prøv at svar på følgende:

På daglig basis:

  • Hvor mange gange måler du blodsukker?
  • Hvor mange gange tager du insulin eller anden medicin?

Hvor mange gange ville du ideelt gerne måle, tage medicin osv.?

Definition på egenomsorg:

Alle sundhedsrelaterede beslutninger og aktiviteter udført af mennesket med diabetes eller familie i forbindelse med behandlingen og/eller i bekæmpelsen af diabetes og/eller i forbedringen af sundheden, mens de lever med diabetes.

Kilde: Spenceley & Williams 2006 (frit oversat)

Hvad hindrer dig i god egenomsorg?

Der kan være mange grunde til, at du ikke formår at passe din diabetes, som du synes, at du burde. Det kan være fordi du ikke gider, ikke har lyst, ikke orker, ikke har tid eller ikke har den rette viden. For mange handler det om, at det ikke er rart at blive konfronteret med at være syg, og at sygdomshåndteringen ikke er god nok.

Find ud af om der er nogle af forhindringerne, som du har mod på at arbejde med, og hvad der skal til. Parkér de andre forhindringer til et senere tidspunkt, og vær tilfreds med din beslutning. På den måde spiser du din diabetes-elefant i små bidder.

Tag et stykke papir og skriv det ned.

Tag et realitetstjek på dig selv

Ros dig selv

  • Anerkend dig selv for de ting, du gør godt
  • Ros dig selv for at handle og tage ansvar

Nogle føler, at de slet ikke passer deres diabetes. I de flestes tilfælde er det ikke korrekt. I mange tilfælde er der tale om, at de ikke passer deres diabetes i den udstrækning, som de gerne ville, men at de føler, at hvis de ikke passer deres diabetes til perfektion, så kan det være lige meget. Et tænkt eksempel kunne være Louise. Louise har type 1-diabetes og synes slet ikke, at hun har styr på sin diabetes. Louise måler sit blodsukker tre gange dagligt og tager sin langsomtvirkende insulin. Dvs. Louise passer sin diabetes i en vis grad, bare ikke i den udstrækning, som hun gerne ville.

Louise gør noget – det er ikke lige meget – og det skal hun huske at anerkende sig selv for.   

Hvor meget fylder din diabetes?

Fylder din diabetes meget i bevidstheden? Som regel er det ikke de praktiske aspekter, som tager opmærksomheden, men i højere grad tankerne, bekymringerne og irritationen omkring sygdommen, der fylder. Det kan derfor være en svær øvelse at skubbe diabetes i baggrunden.

Rent praktisk tager det ikke lang tid at måle blodsukker eller tage insulin eller anden medicin, men det er alle overvejelserne omkring det, som kan fylde rigtig meget. Det kan derfor være en god øvelse at skrive ned, hvor meget diabetes tager af din tid nu, og hvor meget tid du vil bruge på din diabetes i fremtiden.

Prøv at skriv ned, hvor lang tid du hver dag (sæt minutter/timer på) bruger på at bekymre dig, være ked af det, have dårlig samvittighed, have konflikter med familien på grund af  diabetes eller være frustreret. Øvelsen her kan give dig et indtryk af, hvor meget de negative tanker fylder hos dig, og dermed være en indikator for, at du skal tage en snak med dine behandlere om, hvordan I kommer de negative tanker og følelser til livs.

Prøv også at skriv ned, hvor meget tid du ideelt gerne ville bruge på din diabetes.

Hvad skal fylde dit liv?

Det er vigtigt at fylde dit liv med det, der gør dig glad, giver dig energi og værdi. For jo mere glæde, der er i dit liv, jo bedre har du det, og jo mindre får diabetes lov til at fylde. Det er ikke særlig ofte, at vi sætter os ned og skriver vores livsværdier ned, men oplever du en ubalance i dit liv, hvor du har svært ved at finde ro ved din diabetes, kan det måske hjælpe at gøre det tydeligt, hvad der betyder noget i dit liv.

Tag et stykke papir og svar på følgende:

  • Hvad betyder virkelig noget for dig?
  • Hvad ser du selv som dine styrker og kvaliteter?
  • Hvilke styrker og kvaliteter kunne du godt tænke dig at udvikle?
  • Hvad kunne du godt tænke dig at gøre anderledes i dit liv?
  • Hvad vil du gerne have, at dine nærmeste skal tænke om dig?
  • Hvad giver dig en følelse af meningsfuldhed?

Dine svar kan hjælpe dig med at sætte ord på, hvilke aktiviteter din dagligdag bør rumme, så du oplever værdi og mening. Det væsentlige er, at du forholder dig til, hvad der betyder noget for dig i hverdagen – hvad vil du gerne bruge din tid på?

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes